Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie

Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning)

  • Datum publicatie 22 oktober 2020
  • Auteur M. Boddaert, J. Caffarel, M. Dermois, A. Kodde, A.K.L. Reyners
  • Uitgever NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, FMS
  • Type leidraad
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 november 2020

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning (ook wel 'advance care planning') en de goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en –grenzen eens te meer duidelijk. Bij een ernstig beloop kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners - vaak met spoed - willen weten of de patiĆ«nt zo’n zorgtraject wil, bijvoorbeeld bij risico’s door een kwetsbare gezondheid.

De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld. 

Download

Meer informatie

Bekijk de themapagina over proactieve zorgplanning.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 november 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.