Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie

Kerncijfers PaTz-groepen

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 juni 2022

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk)verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met/een plek geven aan eigen emoties.

Een PaTz groep heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Samen met een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen ze op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe (Stichting PaTz). Uit de PaTz Monitor 2020, een onderzoek onder deelnemers uit 189 PaTz-groepen, kwam naar voren dat het merendeel van huisartsen (75%) en verpleegkundigen (67%) van mening was dat de zorg voor palliatieve patiënten verbeterd is door de PaTz groep. Daarnaast gaf een ruime meerderheid van huisartsen (94%) en verpleegkundigen (93%) aan dat zij leren over palliatieve zorg door hun deelname aan de PaTz groep.

Samenstelling PaTz team

Er wordt geadviseerd dat een PaTz groep bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen (Stichting PaTz). In de praktijk is er meer variatie in de samenstelling van PaTz groepen. In 2020 was er in 82% van de PaTz groepen ook deelname van een andere discipline. Dit is een grote stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin andere disciplines bij 66% van de PaTz groepen deelnamen (PaTz monitor 2019). Met name het aantal geestelijk verzorgers is hard gegroeid. 

 

De deelnemende andere disciplines geven aan dat hun inbreng met name bestaat uit informatie geven over wat hun discipline kan betekenen, gevolgd door het signaleren van zorgbehoeften.

Onderwerpen besproken

Tijdens de besprekingen worden verschillende aspecten van de palliatieve zorg besproken. Het onderwerp waarvan het meest vaak wordt aangegeven dat het bij alle patiënten besproken wordt, is lichamelijke klachten (46%), gevolgd door sociale aspecten (21%), psychologische aspecten (20%), zorg in de stervensfase (18%) en mantelzorg (18%).

Ten opzichte van vorig jaar lijkt voor veel onderwerpen het percentage ‘bij alle patiënten besproken’ gedaald. Dit is bijvoorbeeld te zien voor psychologische aspecten (van 34% naar 20%) en voor zingeving (van 14% naar 4%). Dit is opvallend aangezien 40% van de verpleegkundigen dat jaar aangaf dat er nog niet voldoende aandacht was voor deze aspecten. (PaTz-monitor 2019) Het is mogelijk dat de coronacrisis hierbij een rol heeft gespeeld doordat er minder bijeenkomsten plaatsvonden.

Wil je meer weten over PaTz-groepen? Bekijk dan deze pagina over PaTz-groepen of de website van de Stichting PaTz.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van de PaTz-monitor 2020.

Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Help ons de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren!
Wilt u ons helpen met het verbeteren van de kerncijfers? Het invullen van de enquête duurt slechts 2 minuten.