Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie

Kerncijfers PaTz-groepen

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk)verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met/een plek geven aan eigen emoties.

PaTz heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Samen met een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.


Een PaTz groep bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen en wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg (kaderarts of consulent palliatieve zorg) (bron: Stichting PaTz).

Uit een onderzoek onder 70 PaTz-groepen kwam naar voren dat in 59% van de groepen een andere discipline deelneemt. In 39% van de gevallen is dit standaard, in 20% wordt deze discipline uitgenodigd wanneer nodig (bron: PaTz-monitor, 2019).

Deelname van andere disciplines dan huisartsen en verpleegkundigen aan PaTz; om welke disciplines gaat het en wat is de ervaren meerwaarde? (bron: Van der Plas AGM, Pasman HRW, Schweitzer B, Onwuteaka – Philipsen BD. Poster op de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2019)

Er wordt een meerwaarde ervaren van deelname van andere disciplines aan PaTz. De meerwaarde zit in de gespecialiseerde kennis aanvullend op die van de consulent. Daarnaast zit de meerwaarde ook in de niet-medische invalshoek van waaruit bijvoorbeeld vrijwilligers of geestelijk verzorgers meedenken (bron: PaTz-monitor, 2019).

Onderwerpen besproken

Tijdens de besprekingen worden verschillende dimensies van de palliatieve zorg besproken. Het onderwerp waarvan het meest vaak wordt aangegeven dat het bij alle patiënten besproken wordt is lichamelijke klachten (51%), gevolgd door psychologische aspecten (34%), sociale aspecten (29%), mantelzorg (26%) en zingeving (14%) (bron: PaTz-monitor, 2019).

Beantwoord door 79 consulenten uit PaTz-groepen (bron: PaTz-monitor, 2019)

Wil je meer weten over PaTz-groepen? Bekijk dan de website van Stichting PaTz

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van Stichting PaTz, Poster PaTz Monitor 2018 en uit de PaTz-monitor 2019.
 

Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.