Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie

Kerncijfers PaTz-groepen

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 januari 2023

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk)verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met/een plek geven aan eigen emoties.

Een PaTz groep heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Samen met een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen ze op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe (Stichting PaTz). Uit de PaTz Monitor 2021, een onderzoek onder deelnemers uit 172 PaTz-groepen, kwam naar voren dat het merendeel van huisartsen (76%) en verpleegkundigen (74%) van mening was dat de zorg voor palliatieve patiënten verbeterd is door de PaTz groep. Daarnaast gaf een ruime meerderheid van huisartsen (96%) en verpleegkundigen (94%) aan dat zij leren over palliatieve zorg door hun deelname aan de PaTz groep.

 

Samenstelling PaTz team

Er wordt geadviseerd dat een PaTz groep bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen (Stichting PaTz). In de praktijk is er meer variatie in de samenstelling van PaTz groepen. In 2021 was er in 88% van de PaTz groepen ook deelname van een andere discipline. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 en 2020, waarin andere disciplines bij respectievelijk 66% en 82% van de PaTz groepen deelnamen (PaTz monitor 2019 en 2020). Met name de coördinator van vrijwilligers wordt vaker genoemd dan voorgaande jaren.

 

De deelnemende andere disciplines geven aan dat hun inbreng met name bestaat uit het signaleren van zorgbehoeften, gevolgd door informatie geven over wat hun discipline kan betekenen en advies over een specifieke situatie.

Onderwerpen besproken

Tijdens de patiëntbesprekingen worden verschillende aspecten van de palliatieve zorg besproken. Het onderwerp waarvan het meest vaak wordt aangegeven dat het bij alle patiënten besproken wordt, is lichamelijke klachten (49%), gevolgd door psychologische aspecten, sociale aspecten en mantelzorg (allen 28%).


Na een daling in het voorgaande jaar, waarin ten gevolge van de coronacrisis minder bijeenkomsten plaatsvonden, lijkt voor veel onderwerpen het percentage ‘bij alle patiënten besproken’ weer gestegen naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit is bijvoorbeeld te zien voor mantelzorg (van 26% en 18% in 2019 en 2020 naar 28% in 2021) en voor zingeving (van 14% en 4% in 2019 en 2020 naar 15% in 2021). Daarnaast komt verlies en rouw vaker bij alle patiënten aan de orde (8%), terwijl in 2020 niemand aangaf dat dit bij alle patiënten werd besproken. 

Wil je meer weten over PaTz-groepen? Bekijk dan deze pagina over PaTz-groepen of de website van de Stichting PaTz.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van de PaTz-monitor 2021.

Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.