Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen
Publicatie

Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 januari 2023

Elk ziekenhuis in Nederland dat oncologische zorg wil bieden, moet sinds 2017 beschikken over een team palliatieve zorg (PZ). Dit is vastgesteld in het SONCOS normeringsrapport. Bovendien worden kwaliteitseisen gesteld aan dit team over de samenstelling, de opleiding van de teamleden, consultatiemogelijkheden, frequentie en vorm van teamoverleg en de beschikbaarheid van het team voor de huisartsen. 

Om de stand van zaken en de ontwikkelingen van de teams PZ in kaart te brengen, wordt er sinds 2012 driejaarlijks een enquête onder deze teams uitgezet in de ziekenhuizen. De meest recente enquête is uitgezet in 2021 en had betrekking op het jaar 2020.

Samenstelling team

Een team PZ is multidisciplinair samengesteld en bestaat gemiddeld uit negen verschillende disciplines. In de meeste teams is een internist-oncoloog (96%) vertegenwoordigd, gevolgd door een anesthesioloog (88%), verpleegkundige (82%), klinisch geriater (76%), verpleegkundig specialist (73%), longarts (73%) en een geestelijk verzorger (71%). In ruim de helft van de teams is ook een huisarts (57%) aanwezig.

Klinische consulten

In 2020 verleenden de teams PZ gemiddeld 284 klinische consulten, variërend van 12 tot 1700 per jaar. Er is een toename in het aandeel ziekenhuizen dat meer dan 200 klinische consulten per jaar verleent, van 37% in 2017 naar 50% in 2020.

Het aantal consulten in relatie tot het aantal opgenomen patiënten

De dekkingsgraad is het percentage van het jaarlijks aantal klinische opnames dat gezien wordt door het team PZ. De dekkingsgraad over 2020 was 1,3%. Dit wil zeggen dat 1,3% van het aantal opgenomen patiënten gezien is door een team PZ. Er is een opwaartse trend te zien in de dekkingsgraad, van 0,6% in 2014 en 0,9% in 2017.

Poliklinische consulten

62% van de teams geeft aan poliklinische consulten te verrichten. Het aantal poliklinische consulten van de teams stijgt. In vergelijking met eerdere jaren, verrichten steeds meer ziekenhuizen meer dan 150 poliklinische consulten per jaar in vergelijking met eerdere jaren.

Niet-oncologische patiënten

34% van de teams PZ geeft aan dat het aandeel verleende consulten aan niet-oncologische patiënten tussen de 40 en 60% ligt, terwijl dit in 2017 nog voor 21% van de teams gold.

Voor ontslag

80% van de teams PZ geeft aan altijd contact te hebben met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde over palliatieve zorg in de thuissituatie voor ontslag van de patiënt. In 2017 lag dat aandeel een stuk lager, namelijk op 32%.

Activiteiten

Bijna alle teams PZ geven scholing over palliatieve zorg binnen het ziekenhuis (96%) en ruim driekwart van de teams PZ geeft ook scholing buiten het ziekenhuis (78%). Daarnaast voert twee derde van de teams PZ ook wetenschappelijk onderzoek uit (65%). Dit is flink gestegen, in 2017 voerde slechts een derde van de teams (35%) wetenschappelijk onderzoek uit.

Wil je meer weten over palliatieve zorg in ziekenhuizen? Bekijk het onderzoek naar palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt uit het rapport palliatieve zorg in ziekenhuizen 2020.

Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.