Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen
Publicatie

Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

Het aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen is sterk gegroeid de afgelopen jaren. De sterke toename tussen 2014 en 2016 heeft zeer waarschijnlijk verband met de aan palliatieve zorg gestelde normen in het normeringsrapport van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) van 2014. Dat stelt dat met ingang van 2017 elk ziekenhuis over een multidisciplinair team palliatieve zorg dient te beschikken (bron: SONCOS, 2014). In 2017 hadden 62 van de 63 ziekenhuizen die de enquête hebben ingevuld een team palliatieve zorg (bron: Jaarverslag palliatieve zorg in ziekenhuizen, 2017).

 

Het team palliatieve zorg is multidisciplinair samengesteld.

Een vijfde van de teams palliatieve zorg (19%) wordt standaard in consult geroepen bij bepaalde patiëntengroepen. Voorbeelden hiervan zijn patiënten met vormen van kanker met een slechte prognose, cardiologiepatiënten met drie of meer opnames binnen een jaar, patiënten die opgenomen zijn op een palliatieve unit of patiënten die in het zorgpad COPD zitten.

KCZ-Percentage-PZ-standaardconsult.png

42% van de teams palliatieve zorg heeft alleen op indicatie contact met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde en 26% heeft geen contact met hen voor ontslag. De meest voorkomende reden hiervoor is dat dit gezien wordt als de taak van de hoofdbehandelaar (21%).

De consultvrager

Alle teams palliatieve zorg kunnen in consult gevraagd worden door medisch specialisten in het ziekenhuis. Dat geldt in bijna alle ziekenhuizen ook voor artsen al dan niet in opleiding (95%). Ook verpleegkundigen kunnen vaak het team palliatieve zorg in consult vragen. Dit kan bij 69% van de teams. Bij 60% van de teams palliatieve zorg kunnen huisartsen het team PZ inschakelen en voor andere zorgverleners uit de 1e lijn geldt dat voor ruim een derde (37%). Eén op de vijf teams PZ kan ook door patiënten of diens familie ingeschakeld worden.

Reden voor aanvragen consult

De top vijf van meest voorkomende onderwerpen waarvoor teams PZ in consult gevraagd worden zijn problemen op fysiek gebied, coping van patiënt en/of naasten, psychologisch vlak, palliatieve sedatie en proactieve zorgplanning. Voor vragen rondom euthanasie en sociale problematiek worden teams PZ het minst vaak in consult gevraagd.

Wil je meer weten over palliatieve zorg in ziekenhuizen? Bekijk het onderzoek naar palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt uit het rapport palliatieve zorg in ziekenhuizen 2017.

Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Help ons de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren!
Wilt u ons helpen met het verbeteren van de kerncijfers? Het invullen van de enquête duurt slechts 2 minuten.