Onderzoek naar palliatieve zorg in ziekenhuizen
Project

Onderzoek naar palliatieve zorg in ziekenhuizen

  • Betrokken organisaties Erasmus MC, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Palliactief
  • Status gestart
Contactpersoon Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

Met behulp van de enquête Palliatieve zorg in ziekenhuizen worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht en gevolgd. De vragen gaan onder andere over de samenstelling, werkwijze en financiering van de teams. Het streven is de enquête driejaarlijks te houden waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert en een ander deel gaat over actuele thema’s.

Door de uitkomsten van enquêtes met elkaar te vergelijken kunnen (landelijke) ontwikkelingen in kaart worden gebracht. De enquête is een samenwerking van Palliactief (de beroepsvereniging voor zorgverleners in de palliatieve zorg), Erasmus MC en IKNL.

Download

Lees het rapport Palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Eerdere rapporten

Contactpersoon Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.