Impact van COVID-19 op de kwaliteit van leven van nabestaanden
Publicatie

Impact van COVID-19 op de kwaliteit van leven van nabestaanden

  • Datum publicatie 27 juli 2021
  • Auteur Laurien Ham
  • Organisatie IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 27 juli 2021

Introductie

Het overlijden van een naaste heeft zeer veel impact. Het rouwproces om de dood van een naaste kan beïnvloed worden door de COVID-19-pandemie, omdat in Nederland maatregelen zijn genomen om het virus in te perken, zoals quarantaine, anderhalve meter afstand en een beperkt aantal bezoekers. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te geven in de impact van de COVID-19-pandemie op kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg van nabestaanden van mensen met gevorderde kanker om zo te evalueren of de zorg voor nabestaanden gedurende de COVID-19-pandemie verbeterd zou moeten worden.

Methode

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de data van de eQuiPe studie. De eQuiPe studie is een prospectieve, longitudinale, observationele studie naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten / nabestaanden. De kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg van nabestaanden die een vragenlijst hebben ingevuld binnen drie tot zes maanden na het overlijden van hun naaste gedurende de COVID-19-pandemie (april – november 2020) is vergeleken met die van nabestaanden die hun vragenlijst voor de COVID-19-pandemie (april – november 2019) hebben ingevuld.

Resultaten

91 nabestaanden zijn geïncludeerd in de studie, 44 nabestaanden hebben de vragenlijst ingevuld voorafgaand aan de COVID-19-pandemie en 47 nabestaanden tijdens de COVID-19-pandemie. De mediane leeftijd van de deelnemers was 65 jaar en 58% van de deelnemers was vrouw. Er zijn geen significante verschillen gevonden in kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg tussen de groep die de vragenlijst voorafgaand aan de pandemie heeft ingevuld en de groep die de vragenlijst tijdens de pandemie heeft ingevuld.

Conclusie

Op de korte termijn lijkt de COVID-19-pandemie geen significante impact te hebben op het welzijn van nabestaanden, maar de lange termijn effecten van de pandemie op het welzijn van nabestaanden moet nog onderzocht worden.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 27 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.