Hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie

Hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg? (factsheet)

  • Datum publicatie 1 juli 2020
  • Auteur Erik Eijrond
  • Type factsheet
Contactpersoon Erik Eijrond Kare4 B.V.
Laatst geactualiseerd: 22 juli 2020

In 2018 overleden in Nederland 153.363 personen. In 2019 waren het er 151.885. Waaraan overleden zij? En hoeveel van hen zouden behoefte aan palliatieve zorg hebben gehad? Reden om nader stil te staan bij de belangrijkste doodsoorzaken en, op basis daarvan, een schatting te geven van de behoefte aan palliatieve zorg. Extra aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen de verschillende leeftijdscategorieën.

Update juli 2020

De cijfers van 2018 zijn geüpdatet. De categorieën van de belangrijkste doodsoorzaken zijn uitgebreid zodat deze ook aansluit op de factsheets van het Nivel. Ook zijn de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd. Beide zijn hieronder te vinden onder downloads.

Doel

Het doel van deze inventarisatie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg.

Downloads

Doodsoorzaken 2019
Behoefte aan palliatieve zorg (2019): hoeveel personen? (stand 01-07-2020)
Behoefte aan palliatieve zorg (2018): hoeveel personen? (stand 28-06-2020)
Behoefte aan palliatieve zorg(2018): hoeveel personen? (stand 20-12-2019)

Bronnen

Aan de hand van de gepubliceerde data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en een tweetal Engelstalige publicaties zijn beide onderwerpen nader uitgewerkt.

Deze informatie kan worden gezien als een aanvulling op de eerder gepubliceerde ‘Kerncijfers Palliatieve Zorg’ (PZNL, 2019).

Contactpersoon Erik Eijrond Kare4 B.V.
Laatst geactualiseerd: 22 juli 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.