Het schilderij 'Mozart composing his Requiem' (1854) door William James Grant
Publicatie

Het schilderij 'Mozart composing his Requiem' (1854) door William James Grant

  • Datum publicatie 24 januari 2018
  • Auteur Coen Albers
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018

Schilderij Mozart composing his Requiem

Wij zien hier de gevierde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) op zijn sterfbed, zijn toegewijde echtgenote Constanze aan zijn zijde. Hij is bezig aan zijn laatste werk, het Requiem, het bekendste en meest uitgevoerde stuk van deze jong gestorven componist.

De omstandigheden waren curieus. Verkerend in een melancholische stemming kreeg hij bezoek van een vreemdeling, een lange, waardige verschijning. Hij verzocht Mozart een mis te componeren, als requiem voor een pas gestorven vriend. Mozart aanvaardde de opdracht met de belofte het werk in een maand te voltooien. De vreemdeling betaalde hem honderd dukaten en vertrok. Met buitengewone ijver begon Mozart aan zijn taak. Maar Mozart werd ziek en was genoodzaakt zijn werk te onderbreken. Hij begon te twijfelen over zijn eigen toekomst. Hij realiseerde zich dat hij zijn eigen requiem aan het schrijven was. Na een maand verscheen de vreemdeling weer. Mozart zei hem dat hij zijn woord niet had kunnen houden, de opdracht hield hem meer bezig dan hij had verwacht. De vreemdeling realiseerde zich wat hij teweeg had gebracht, legde nog eens vijftig dukaten neer en beloofde op een later moment terug te komen. Nieuwsgierig naar de onbekende man vroeg Mozart een bediende hem te volgen. Onverrichterzake keerde de bediende terug, hij had de man niet kunnen vinden. Mozart was ervan overtuigd dat de vreemdeling een boodschapper was van de andere wereld, gestuurd om hem te waarschuwen dat zijn einde naderde. Met zijn laatste krachten zette Mozart zich opnieuw aan het werk. Toen de vreemdeling op de afgesproken dag terugkwam was Mozart er niet meer.

Volgens historici heeft een vriend van Mozart, Franz Süssmayr, het onvoltooide Requiem afgemaakt.

Dit in olieverf op hout geschilderde werk is te vinden in het Salzburg Museum, waar het in de directiekamer hangt.

De schilder

William James Grant werd in 1829 geboren in Hackney, Oost Londen. Op zijn zestiende werd hij toegelaten tot de Victoriaanse Royal Academy. Aanvankelijk legde hij zich toe op oorlogstaferelen en bijbelse thema’s, om later terug te keren naar historische onderwerpen. ‘Mozart composing his Requiem’ werd zijn bekendste werk. De veelbelovende Grant stierf in 1866, 37 jaar oud.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.