Het bepalen van grenzen in de zorg voor terminale patiënten
Publicatie

Het bepalen van grenzen in de zorg voor terminale patiënten

  • Datum publicatie 1 december 2017
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 december 2017

Samenvatting

In de zorg voor ongeneeslijk zieken moet regelmatig de balans worden opgemaakt tussen het wel of niet aangaan van invasieve procedures of andere interventies. Om goede zorg te waarborgen en onnodige interventies te voorkomen moeten artsen daarom anticiperen. Het artikel geeft een handvat hoe dit te doen. Een eerste stap om overbehandeling te voorkomen is het inzamelen van informatie door beide partijen. Voordat de arts van wal steekt met de medische technische mogelijkheden, moet er geluisterd worden naar de patiënt en diens familie. Wat begrijpen zij van de situatie? Wat zijn de verwachtingen?

De volgende etappe is het toelichten van die verwachtingen en irreële ideeën reëel maken. Goede medische zorg betekent niet dat al het technisch mogelijke gedaan wordt. Vervolgens moet de arts exploreren wat belangrijk is voor de patiënt. Religie navragen hoort hierbij. Pas dan komt de mening van de arts naar voren, die ook advies mag geven. Dit kan zowel de patiënt als diens naasten van een eventueel schuldgevoel verlichten om zich geheel verantwoordelijk voor de uitkomst te voelen.

In het stuk wordt gesteld dat mensen vaak niet beseffen wat het verzoek om 'alles uit de kast te halen' inhoudt. Zo kan het leiden tot overbehandeling. Bovendien is 'niet alles doen' niet hetzelfde als 'niets doen'. Op hun beurt vragen artsen vaak niet wat 'alles uit de kast' betekent, en wat de verwachtingen daarover zijn. Door dat helder te krijgen kan er een balans worden opgemaakt. De kunst is vervolgens om samen te kijken wat tot beste zorg leidt.

Commentaar

Deze analyse lijkt geschreven voor artsen in het ziekenhuis, maar huisarts en verpleegkundigen hebben te maken met grenzen van zorg en kunnen uit dit stuk inspiratie halen.

Over de publicatie

Braun, U.K., et al (2007). Defining limits in care of terminally ill patients. BMJ 2007; 334: 239-241.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie december 2017. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 december 2017
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.