Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie

Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)

  • Datum publicatie 1 september 2017
  • Uitgever IKNL
  • Type brochure / folder
Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 september 2016
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.