Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice
Publicatie

Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice

  • Datum publicatie 25 mei 2022
  • Auteur Jaap Schuurmans
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Setting Hospice
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2022

Inleiding 

De hospice- en palliatieve zorg thuis populatie verandert door de toename van levensduur en door complexere aandoeningen. Daarbij is, naast aandacht voor symptomen bij patiënten met kanker, nu ook aandacht voor cardiovasculaire en dementie gebonden problemen. Personele wisselingen en burn-out (emotionele uitputting, twijfel aan de zin en professioneel onderpresteren) hebben niet alleen een negatief effect op persoonlijk welzijn, maar ook op zorgkwaliteit en patiënt-veiligheid.  

Methode 

Het gaat hier om een pilotstudie, een proef voor een grotere studie. In een hospice in Amerika waar een dementiesymptomen-programma geïntroduceerd werd, is twee keer (met tussenpoos van een maand) een tevredenheidsonderzoek interdisciplinair onder het personeel verricht. Gewerkt werd met twee vragenlijsten 

  • Professional Quality of life 
  • Well being Index 

Ook is gevraagd of men het komend jaar streefde naar plaatsing elders.  

Resultaten 

Alle 25 medewerkers deden de eerste keer mee. De tweede keer 17. Het burn-out-risico bleef gelijk en relatief laag. Wat iets afnam was de tevredenheid rond het eigen inlevingsvermogen. Alleen bij de tweede meting bleek een enkeling op zoek te zijn naar een andere werkplek. 

Uitvoerig wordt ingegaan op de invloed van de palliatieve werksetting. De combinatie van opgenomen patiënten, poliklinische patiënten en thuisverzorgde patiënten met telefonische consultatie geeft hogere kans op burn-out. Werkdruk, personeelsbezetting, privé zorgverplichtingen, de COVID-19-pandemie en tot slot veroudering binnen het zorgpersoneel zijn van invloed op het welzijn van het zorgpersoneel.   

Commentaar  

Een reviewstudie uit 2021 (Dijxhoorn et al.) toont een grote variatie van 3-66% van burn-out onder het personeel werkzaam in de palliatieve zorg. Ook die toonde aan dat dat cijfer hoger uitvalt als palliatieve zorg vanuit een niet-gespecialiseerde dus meer generalistisch georiënteerde setting wordt verleend. Dat gegeven is belangrijk, evenals de zoektocht naar een preventieve aanpak.  

Naar de publicatie  

Schneider, C., et al (2022) A Pilot Observational Exploratory Study of Well-Being in Hospice Interdisciplinary Team Members. (niet openbaar) Am J Hosp Palliat Care 39(3);264-269.  
  

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie mei 2022. Lees hier meer wetenschappelijk onderzoek samengevat.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.