Evaluatie training palliatieve zorg voor thuiszorgverpleegkundigen
Publicatie

Evaluatie training palliatieve zorg voor thuiszorgverpleegkundigen

  • Datum publicatie 2 maart 2020
  • Auteur Liesbeth Kooiman
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2020

Inleiding

Waardigheid, in het Engels gedefinieerd als 'dignity' is een sleutelbegrip in palliatieve zorg. In de laatste levensfase zijn patiënten vooral bang voor het verlies van hun waardigheid, meer dan iets anders.
Verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg hebben kennis en kunde nodig om de behoeften te vervullen van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Behoud van waardigheid is daar dus onderdeel van.

Dit artikel is onderdeel van een groter project in Ierland dat zich ten doel stelt waardigheid voor palliatieve patiënten in de thuiszorg te vergroten. Als onderdeel van het project werd een trainingsprogramma ontwikkeld voor verpleegkundigen in de thuiszorg.

Methode

Twee vragenlijsten, afgenomen voor en na een e-learning en deelname aan twee workshops over palliatieve zorg.

Resultaten

54 verpleegkundigen deden mee, allen vrouw. Er werd wat statistiek losgelaten maar het leerzaamst waren de opmerkingen die verpleegkundigen opschreven, zowel voor als naar na de training. Zowel uit de statistiek als uit de opmerkingen bleek hoe inzichtgevend de training in palliatieve zorg was. De verpleegkundigen waren blij met de aandacht voor waardigheid, en hoe belangrijk die is om hun zorgtaak goed uit te voeren. Zo voelden de verpleegkundigen zich zekerder om betekenisvolle gesprekken aan te gaan rondom het levenseinde. Zij waardeerden het om stil te staan bij het begrip waardigheid. Ook voelden zij zich zekerder om familie te ondersteunen in de laatste levensfase van hun dierbaren.

Conclusie

Het belang van onderwijs in palliatieve zorg om behoud van waardigheid in de laatste levensfase te ondersteunen moet niet onderschat worden. Het werd zeer gewaardeerd door de deelnemers.

Commentaar

Uit dit artikel blijkt weer hoe belangrijk onderwijs over pallatieve zorg blijft, ook voor verpleegkundigen die in de thuiszorg werken. Of juist. Omdat thuiszorgverpleegkundigen een schakel zijn tussen de patiënt, de familie en het zorgsysteem. Kennis over het behoud van waardigheid in de palliatieve fase zal bijdragen aan de zorg voor mensen in hun laatste fase.

Naar de publicatie

Connolly, M. et al (2018). Evaluating an educational programme for dignity care intervention with community nurses in Ireland (niet openbaar). Int J Palliat Nurs, 24(10):474-481


Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie maart 2020. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 maart 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.