EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

  • Datum publicatie 1 mei 2019
  • Auteur Natalia Arias-Casais, Eduardo Garralda, John Y. Rhee, Liliana de Lima, Juan José Pons, David Clark, Jeroen Hasselaar, Julie Ling, Daniela Mosoiu, Carlos Centeno
  • Organisatie EAPC (European Association for Palliative Care)
Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021

De EAPC Atlas for Palliative Care in Europe 2019 (let op: pdf is 57 MB) heeft als doel inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen. Hiervoor wordt de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken. Dit sluit aan bij de visie van PZNL: door meer inzicht in de palliatieve zorg te vergaren (op internationaal niveau) kan de palliatieve zorg verder ontwikkeld en verbeterd worden.

Een aantal opvallende bevindingen uit de EAPC Atlas voor palliatieve zorg in Nederland op een rijtje:

Nederland heeft relatief weinig gespecialiseerde voorzieningen

In vergelijking met omliggende landen heeft Nederland relatief weinig gescpicaliseerde voorzieningen per inwoner (0,9 per 100.000 inwoners). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Nederland ervoor gekozen heeft om palliatieve zorg als generalistische zorg te benaderen. Hierdoor wordt palliatieve zorg verleend door generalistische hulpverleners en ondersteund door gespecialiseerde hulpverleners in palliatieve zorg wanneer nodig.

Aandacht voor palliatieve zorg in opleidingen, maar facultatief

De Atlas laat zien dat in Nederland alle medische faculteiten in hun curricula aandacht besteden aan palliatieve zorg, net zoals in alle Noord Europese landen. In de meeste medische opleidingen is het onderdeel palliatieve zorg niet verplicht. Dit blijkt ook uit onderzoek van De Bruin et al. Op dit moment wordt er in verschillende landelijke projecten (PASEMECO en O2PZ) gewerkt aan de verdere inbedding van palliatieve zorg in de verschillende curricula van zowel medische als verpleegkundige opleidingen. 

Nederland draagt bij aan de integratie van palliatieve zorg in oncologische zorg

In Nederland zijn er 14 ESMO designated centers of integrated oncology and palliative care, hiermee staat Nederland op plaats 4 in Europa. De ESMO accreditatie is internationale erkenning voor centra die hoogwaardige geïntegreerde palliatieve en oncologische zorg bieden. Voor deze accreditatie dienen centra aan strenge eisen voor kwalitatief goede palliatieve zorg bij patiënten met kanker te voldoen. Ook draagt Nederland significant bij aan wetenschappelijke publicaties over de integratie van palliatieve zorg in oncologsiche zorg. Daarnaast is het opvallend da ter nog geen klinische (interventie)studies naar het effect van vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg in Nederland is geregistreerd in ClinicalTrial.gov.

Nederland heeft aandacht voor palliatieve zorg in de cardiologie

Nederland is, samen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Spanje en Italië één van de weinige landen in Europa met een richtlijn over palliatieve zorg binnen de cardiologie, namelijk de richtlijn palliatieve zorg voor mensen met gevorderd hartfalen.

Nederland voorop met palliatieve zorg voor kinderen

Ook op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen loopt Nederland voorop in de ontwikkelingen. Zo heeft Nederland als een van de weinigen een Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg en zijn er relatief veel voorzieningen voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn.

Tot stand komen EAPC Atlas

Palliactief en PZNL hebben in gezamenlijkheid de gegevens over Nederland opgehaald bij de betreffende organisaties, om zo de juiste cijfers aan te leveren over Nederland.

Download

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.