Is consultatie binnen palliatieve zorg kwaliteitsbevorderend voor patiënt en familie?
Publicatie

Is consultatie binnen palliatieve zorg kwaliteitsbevorderend voor patiënt en familie?

  • Datum publicatie 11 januari 2018
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundige
  • Doelgroep Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 januari 2018

Samenvatting

Onderzoek wijst uit dat patiënten in de palliatieve fase en hun familie het meest behoefte hebben aan verlichting van lichamelijk lijden, enige controle over medische beslissingen, preventie en levensverlengende procedures en verbetering van de familierelatie. In het Mount Sinaï Medisch Centrum in New York werden tussen april en december 2005, 324 patiënten tenminste tien dagen voor hun dood geïnterviewd. De helft van deze patiënten kreeg tenminste drie dagen voor de dood een gesprek met een palliatieve zorg consulent aangeboden (met daaraan gekoppelde acties), de andere helft werd wel geïnterviewd maar kreeg geen aanbod voor gesprek (met de daaraan gekoppelde acties) met een palliatieve zorg consulent. Daarnaast kreeg een naast familielid van 243 van de in totaal 324 patiënten, drie maanden na overlijden een telefonisch interview (‘After –Death Bereaved Family Member Interview’ als speciaal hiervoor ontwikkeld instrument). Mantelzorgers van patiënten die gesproken hadden met een palliatieve zorg consulent rapporteerden belangrijke meerwaarde met betrekking tot de betrokkenheid en deelname in de zorg voor hun dierbare. Daarnaast waren deze mantelzorgers zeer tevreden over het feit dat men wist wat men moest doen en kon verwachten als hun dierbare zou overlijden. Ook was de mantelzorger erg content over de aandacht die er was voor de emotionele en spirituele noden.

Commentaar

Men zou voorzichtig kunnen concluderen dat speciale palliatieve zorgprogramma’s, zoals consultatie verbetering kunnen geven in het contact tussen patiënt en naaste familie en in de gevolgen van het overlijden voor de familie. Deze studie laat zien dat consultatie binnen de palliatieve zorg geassocieerd kan worden met grotere tevredenheid en rust, met aandacht voor familie, en met betrokkenheid van familie bij de zorg. Palliatieve zorg is een benadering waarbij de behoeften van familie en patiënt geïntegreerd worden. Dat komt in dit artikel helder naar voren.

In dit onderzoek is er nadrukkelijk een link met familie en hoe belangrijk de betrokkenheid hiervan is. Consultatie in Nederland wordt naar mijn idee toch meer geassocieerd met goede zorg, primair voor de patiënt en vooral als de arts een probleem ervaart in de zorg voor de patiënt wordt de consulent benaderd.

Over de publicatie

Gelfman, L.P., et al (2008). Does Palliative Care Improve Quality? A Survey of Bereaved Family Members. Curr J Pain and Symptom Manage 36;22-29.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie januari 2018. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 januari 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.