Beslissingen over medische interventies met behulp van de computer
Publicatie

Beslissingen over medische interventies met behulp van de computer

 • Datum publicatie 26 oktober 2020
 • Auteur Marijke Speelman-Verburgh
 • Organisatie e-pal
 • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
 • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist
 • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
 • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2020

Samenvatting

Voor velen geldt: hoe meer men begrijpt van voor- en nadelen van levensreddende behandelingen ten tijde van het levenseinde, des te minder is men geneigd om voor intensieve therapieën te kiezen. Maar (niet expliciet uitgesproken) voorzien medische professionals vaker in meer intensieve behandeling.

Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep met enerzijds een educatieve beslishulp (Making Your Wishes Known/ MYWK) versus standaard proactieve zorgplanning (advance care planning/ ACP) liet al zien dat meer kennis niet resulteerde in meer angst of verlies van hoop.

Methode

Een verlengstuk van deze studie betrof 200 patiënten met stadium IV kanker, die allen gevraagd werden wat voor interventies zij zouden wensen bij het doormaken van een matig-ernstig CVA (beroerte) die niet zou beteren in één jaar. De interventies betroffen:

 • reanimatie
 • beademing (korter dan 24 uur, korter dan één maand of langer dan één 1 maand)
 • bloedtransfusie
 • sondevoeding (korter of langer dan één maand)
 • dialyse (korter of langer dan één maand)
 • chirurgie

De interventiegroep deed mee aan proactieve zorgplanning (ACP) met gebruik van MYWK, een computer-gebaseerde systematische beslishulp. Het helpt mensen om na te denken over toekomstige medische beslissingen, hen uitnodigend om persoonlijke waarden te verwoorden en te prioriteren en daarnaar het toekomstige medisch handelen te richten. Tevens wijst men op het benoemen van een gemachtigde. De controlegroep kreeg een standaard wilsbeschikking en informatiebrochure.

Resultaten

Er deden 200 mensen in de studie mee, waarvan 96% witte mensen, 40,5 % vrouwen, gemiddelde leeftijd 60,1 jaar en 79% was nog volledig actief in het leven. In de interventiegroep koos men minder vaak voor levensverlengende handelingen, maar ook minder vaak voor korte intensieve/agressieve therapie. Het blijkt dat actief nadenken over, en verwoorden van waarden en wensen in de laatste levensfase écht een verschil maakt in keuzes die gemaakt worden door patiënten. Hiernaar luisteren en handelen door medische professionals zou kunnen voorkómen dat ongewenste therapieën worden aangeboden en uitgevoerd én daarmee ook nog gezondheidszorgkosten kunnen minderen.

Commentaar

Ondanks kleine populatie - genomen uit één ziekenhuis en niet longitudinale opzet van de studie - is het interessant dat het loont om mensen met gevorderde ziekte niet alleen 'platte' informatie te geven, maar hen écht hun waarden en wensen te laten doorleven en verwoorden om zo de hulpverleners goed te kunnen instrueren wat er wel en niet van hen verwacht wordt.

Naar de publicatie

Green, M.J., et al (2020). Patients With Advanced Cancer Choose Less Aggressive Medical Treatment on Vignettes After Using a Computer-Based Decision Aid(niet openbaar). Am J Hosp& Pall Med 37(7);537-541. 
 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie oktober 2020. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.