Individueel zorgplan palliatieve zorg (adviesrapport)
Publicatie

Individueel zorgplan palliatieve zorg (adviesrapport)

  • Datum publicatie 12 december 2019
  • Auteur Marijke Dermois, Carola Heimensen, Patrick Lubbers, Theuni Meijaard, Fokke van Meulen, Marlene Middelburg - Hebly, Corinne Stoop
  • Organisatie PZNL
  • Soort publicatie rapport
  • Gebruiker Basisarts, Beleidsmaker, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Mensen met een migratieachtergrond, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2022

Het adviesrapport Individueel zorgplan palliatieve zorg is een resultaat van het project Verkenning digitaal individueel zorgplan (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg. Deze verkenning heeft PZNL in opdracht van, en in samenwerking met, het ministerie van VWS uitgevoerd.

Doel

Het adviesrapport geeft weer wat de gewenste manier van werken met een individueel zorgplan is en wat er voor nodig is om dit op korte termijn te realiseren. Er is hierbij gekeken naar bestaande landelijke en regionale initiatieven binnen het (palliatieve)zorgveld. Hierbij is gesproken met experts en stakeholders zowel op het gebied van een individueel zorgplan als op digitale informatie-uitwisseling binnen de gezondheidszorg. Tevens is een invitational conference georganiseerd en is recente literatuur geraadpleegd.

Download

Download het adviesrapport

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.