Adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg'
Publicatie

Adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg'

  • Datum publicatie 12 december 2019
  • Auteur Marijke Dermois, Carola Heimensen, Patrick Lubbers, Theuni Meijaard, Fokke van Meulen, Marlene Middelburg - Hebly, Corinne Stoop
  • Uitgever PZNL
  • Type rapport
Contactpersoon Theuni Meijaard IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2019

Het adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg' is een resultaat van het project 'Verkenning digitaal individueel zorgplan' (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg. Deze verkenning heeft PZNL in opdracht van, en in samenwerking met, het ministerie van VWS uitgevoerd.

Doel

Het adviesrapport geeft weer wat de gewenste manier van werken met een individueel zorgplan is en wat er voor nodig is om dit op korte termijn te realiseren. Er is hierbij gekeken naar bestaande landelijke en regionale initiatieven binnen het (palliatieve)zorgveld. Hierbij is gesproken met experts en stakeholders zowel op het gebied van een individueel zorgplan als op digitale informatie-uitwisseling binnen de gezondheidszorg. Tevens is een invitational conference georganiseerd en is recente literatuur geraadpleegd.

Download

Contactpersoon Theuni Meijaard IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!