Tien aanbevelingen ter voorbereiding op volgende besmettingsgolf. En voor daarna. (persbericht PZNL)
Publicatie

Tien aanbevelingen ter voorbereiding op volgende besmettingsgolf. En voor daarna. (persbericht PZNL)

  • Datum publicatie 22 juni 2020
  • Auteur PZNL
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Beleidsmaker, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Groepsbegeleider, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Maatschappelijk werker, Mantelzorger, Medisch specialist, Naaste, Patiënt, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende, Vrijwilliger
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Dak- en thuislozen, Kinderen, Kwetsbare ouderen, Mensen met een migratieachtergrond, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen, Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Akke Albada (persvoorlichting) tel: 06 18 41 86 67
Laatst geactualiseerd: 22 juni 2020

Patiƫnten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. En ervaringen van patiƫnten en hun organisaties een vooraanstaande plek geven bij de inrichting van de palliatieve zorg voor de komende tijd. Dit is de greep uit de tien aanbevelingen die, vanuit het expertisegebied palliatieve zorg, toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden.

Onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van Palliatieve zorg Nederland, wisselden palliatieve zorgverleners uit het hele land en professoren van de Expertisecentra Palliatieve Zorg, meest actuele inzichten en urgenties uit en toetsten deze bij elkaar. Snel ontsluiten van hun kennis was het doel. Dat deden ze via palliaweb.nl. Er moet hen nu nog iets van het hart: tien aanbevelingen. Ze adresseren deze aan alle bestuurstafels in zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Lokaal op te pakken, maar zeker ook regionaal en landelijk. 

Download

Tien aanbevelingen. Voorbereiding op volgende besmettingsgolf. En voor daarna. (pdf)

 

Voor vragen, neem contact op met:
Akke Albada (persvoorlichting) tel: 06 18 41 86 67
Laatst geactualiseerd: 22 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.