Model Mantelzorgondersteuning
Publicatie

Model Mantelzorgondersteuning

  • Datum publicatie 1 januari 2014
  • Uitgever IKNL
  • Type leidraad
Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

Het 'Model Mantelzorgondersteuning' is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld voor zorgverleners die hierover in gesprek gaan met mantelzorgers.

Model Mantelzorgondersteuning

Naast dit model heeft u het formulier mantelzorgondersteuning nodig.

Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.