Model Mantelzorgondersteuning
Publicatie

Model Mantelzorgondersteuning

  • Datum publicatie 1 januari 2014
  • Uitgever IKNL
  • Type leidraad
Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

Het 'Model Mantelzorgondersteuning' is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld voor zorgverleners die hierover in gesprek gaan met mantelzorgers.

Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.