CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Project

CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

  • Betrokken organisaties LUMC en Topaz
  • Looptijd 2019 - 2023
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Mandy Visser LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2023

Het Palliantieproject CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers had als doel het in kaart brengen van de impact van coronamaatregelen op de thuiszorg en langdurige zorg aan mensen met dementie en beleidsaanbevelingen geven ter verbetering van zorg en welzijn.

Resultaten

Uit onderzoek blijkt dat coronamaatregelen leidden tot verslechtering van de fysieke gezondheid van mensen met dementie. Impact op welzijn en gedrag hing af van het stadium van dementie en hun woonsituatie. De negatieve impact op mensen in een gevorderd stadium van dementie was als zij thuis woonden groter dan wanneer zij in een verpleeghuis woonden. In een beginnend stadium van dementie ervoeren mensen die thuis woonden minder negatieve impact dan mensen die in het verpleeghuishuis woonden. De eerste groep ervoer minder prikkels door de maatregelen, de laatste groep ervoer veel eenzaamheid. Mantelzorgers hadden moeite met bezoekbeperkingen en last van angst voor veiligheid en veranderingen in zorglast. Zorgprofessionals ervoeren tijdens de coronamaatregelen verhoogde werkdruk en schuldgevoelens naar mensen met dementie en hun mantelzorgers, omdat zij beperkingen moesten opleggen. De impact van de maatregelen verschilde tussen thuiszorg en langdurige zorg, bijvoorbeeld doordat er schaarste aan activiteiten was voor thuiswonende mensen met dementie.

De maatregelen hadden al met al negatieve invloed op mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals. Zorgorganisaties en de overheid dienen maatregelen daarom beter en duidelijker te verantwoorden. Ook reflectie en flexibiliteit om die maatregelen weer aan te passen als de situatie die toelaat, is belangrijk. Voor specifiek thuiswonende cliƫnten met dementie en hun mantelzorgers is tijdens sociaal isolement meer aandacht en ondersteuning nodig, omdat hun sociale- en zorgnetwerk beperkter is.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Mandy Visser LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.