Team PZNL
Teampagina

Team PZNL

PZNL is een werkplaats waarin de leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog.

Contactpersoon Secretariaat PZNL PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 juli 2021
Saskia Teunissen bestuurder
 • Saskia Teunissen

  Als bestuurder van de coöperatie PZNL voel ik een grote verantwoordelijkheid om een kartrekker en rolmodel te zijn in de toekomstbestendige organisatie van de palliatieve zorg.

  Van mijn vak ben ik oncologieverpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Naast mijn rol als bestuurder ben ik ook als hoogleraar palliatieve zorg & hospicezorg verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht. Mijn nog actuele BIG-registratie (BIG-nr: 49015152030) is een weergave van mijn streven om in die opdrachten dicht bij de patient en naasten te blijven. Door alle formele functies en kaders heen.

  Mijn verschillende verantwoordelijkheden maken het mogelijk om tal van vraagstukken in het domein van de palliatieve zorg en mensen die daaraan op een diversiteit van niveaus werken met elkaar te verbinden. En met elkaar uit te dagen om nieuwe oplossingen voor de toekomst te bedenken, te concretiseren, vorm te geven en waar te maken.

  Het actief verbinden van organisaties, professionals en vrijwilligers in de zorgpraktijk, in onderzoek, onderwijs, beleid en bestuur is nodig is om het goede goed te doen en te blijven zoeken naar verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Ook voor de naasten en nabestaanden is die verbinding van groot belang om rouw en verwerking van verlies in relatie tot het leven verder leven - in vertrouwen op begrip en steun - vorm te geven

  Het inspireren van mensen tot het vinden van mogelijkheden om zichzelf met hun talenten op alle niveaus van zorg en organisatie uit te dagen om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren is mijn grootste drijfveer.

   

   

  Contact:
Suzanne Jongejan bestuurssecretaresse
 • Suzanne Jongejan

  Steeds meer landelijke partijen werkzaam in de palliatieve zorg sluiten zich aan bij PZNL. Ik vind het fijn dat ik kan bijdragen aan deze ontwikkeling, zodat de palliatieve zorg in Nederland steeds meer wordt verankerd in onze maatschappij. Sinds de oprichting van PZNL bied ik secretariële, organisatorische en administratieve ondersteuning aan het bestuur. Ik regel veel op het gebied van HR, financiën, ICT, agendabeheer en ik doe de verslaglegging van verschillende vergaderingen waaronder de Algemene Ledenvergadering.

   

   

   

   

  Contact: 06 27 61 73 20
Birgitte Broersma hoofdredacteur
 • Birgitte Broersma

   

   

   

   

   

   

   

  Contact: 06 11 40 28 67
Rick van de Sande contentmanager Palliaweb en Overpalliatievezorg
 • Rick van de Sande

  Ik ben werkzaam bij PZNL als contentmanager voor Palliaweb en daarnaast lid van team online. Ik ben er trots op dat ik met mijn werk voor PZNL een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Vanuit mijn functie doe ik dat door te kijken naar hoe we goede en betrouwbare informatie voor zorgverleners en beleidsmakers kunnen ontsluiten en deze ook eenvoudig vindbaar en toegankelijk maken. Mocht je suggesties hebben hoe wij dingen zouden kunnen verbeteren, schroom dan niet contact met mij op te nemen.

   

   

   

   

  Contact: 06 39 27 72 38
Kim van Arendonk contentmanager Overpalliatievezorg en Palliaweb
 • Kim van Arendonk

  Ik ben Kim van Arendonk, contentmanager Overpalliatievezorg en Palliaweb. Na mijn studie Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht werkte ik voor verschillende media en platformen. Altijd voor een unieke doelgroep met een specifieke informatiebehoefte. Zo schreef ik dagelijks verschillende teksten maar was ik ook bezig met fotografie, video, social media, podcasts, apps en werkte ik samen met anderen om de doelgroep nog beter van dienst te zijn.

  Het begrijpelijk maken van moeilijke onderwerpen is altijd onderdeel van mijn werk geweest. Dat trekt me ook aan in de website Overpalliatievezorg. Want hoe schrijf je over een onderwerp waar we eigenlijk niet mee bezig willen zijn? En hoe zorg je dat de content wel gelezen en gezien wordt? Want we krijgen allemaal met palliatieve zorg te maken. Misschien niet voor jezelf, maar dan voor een van je naasten. 

  Het geeft mij voldoening om te mogen bijdragen aan de juiste informatievoorziening aan patiënten en naasten in de palliatieve fase. Want goede palliatieve zorg is voor iedereen.

  Contact: 06 42 79 54 33
Astrid Kodde medisch adviseur
 • Astrid Kodde

   

   

   

   

   

   

Larissa Exalto adviseur patiëntenparticipatie
 • Larissa Exalto

  Mijn naam is Larissa Exalto en sinds februari 2020 werk ik als adviseur palliatieve zorg bij PZNL met als specifiek aandachtsgebied patiëntenparticipatie. 

  Hiervoor heb ik ruim 8 jaar bij het Longfonds gewerkt als projectleider op het gebied van eigen regie & patiëntenparticipatie. Daar heb ik ervaring opgedaan met palliatieve zorg omdat veel mensen met een longziekte zoals COPD en longfibrose helaas in deze fase terecht komen. Vooral bij COPD heb ik gemerkt dat er door zorgverleners weinig gesproken wordt over palliatieve zorg en de laatste levensfase. Een goed gesprek over dit onderwerp kan het verschil maken in het leven van mensen.

  Ik hoop dat we bij PZNL door de patiënt écht centraal te zetten en hen actief te betrekken bij wat we doen we ervoor kunnen zorgen dat iedereen de beste palliatieve zorg krijgt en zijn leven met een goede kwaliteit van leven kan afronden. Momenteel ben ik samen met collega’s van de verschillende PZNL lidorganisaties druk bezig met de doorontwikkeling van overpalliatievezorg.nl naar een patiëntenplatform over palliatieve zorg.

  Daarnaast kun je bij mij terecht met vragen over het betrekken van patiënten en naasten bij projecten, onderzoek en beleid op het gebied van palliatieve zorg. Voor meer informatie hierover neem ook eens een kijkje op de themapagina patiëntenparticipatie.

  Contact: 06 42 19 06 63
Dianne Boxman verpleegkundig adviseur
 • Dianne Boxman

  Ik heb een groot hart voor de zorg en vind het essentieel dat kwaliteit gericht is op ‘de bedoeling’, datgene wat de patiënt of cliënt nodig heeft voor een optimale kwaliteit van leven en uiteindelijk sterven.

  Ik ben BIG geregistreerd verpleegkundige en opgeleid kwaliteitsfunctionaris in de zorg, met 13 jaar ervaring in de hospicezorg, zowel in de directe patiëntenzorg als in een coördinerende en adviserende rol.

  Als verpleegkundig adviseur palliatieve zorg bij PZNL streef ik ernaar het Kwaliteitskader, de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en bijbehorende meetinstrumenten naar de dagelijkse praktijk te brengen.

  Contact: 06 15 27 13 16
Contactpersoon Secretariaat PZNL PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 juli 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.