Stervensbegeleider
Opleiding

Stervensbegeleider

 • Aanbieder Sonnevelt Opleidingen
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 15 oktober 2021 - 25 maart 2022 (9.30 - 16.30 uur)
 • Duur 10 dagen
 • Kosten ja
 • Locatie Breda
 • Functie alle opleidingen, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicatie, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Corine de Hart Sonnevelt Opleidingen
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021

In de opleiding Stervensbegeleider leren cursisten mensen zo goed mogelijk begeleiden in hun laatste levensfase. De taak van een stervensbegeleider begint in feite al op het moment dat de cliënt van de dokter te horen krijgt dat  hij niet meer kan genezen. Het kan dan nog maanden, soms jaren, duren voor de eigenlijke stervensfase intreedt. Stervensbegeleiding is daarom in feite een toegespitste vorm van levensbegeleiding: afscheid nemen van het leven zoals dat geleefd is.

Aan het eind van de scholing kan de cursist:

 • cliënten leren begeleiden bij het afscheid nemen van het leven zoals dat geleefd is
 • een persoonlijke relatie aangaan met behoud van professionaliteit
 • samen met de cliënt vormgeven aan de stervensbegeleiding
 • praktische zaken afhandelen kort na het overlijden van de cliënt

Kosten 

€ 2.595

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Sonnevelt Opleidingen.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Corine de Hart Sonnevelt Opleidingen
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.