Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten (incompany training)
Opleiding

Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten (incompany training)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Duur 2,5 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Incompany
 • Functie geestelijk verzorger, hbo-verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Zorgverleners in Nederland krijgen steeds vaker te maken met de zorg voor oudere migranten. De zorg in Nederland sluit niet altijd goed aan op hun opvattingen en wensen. Zeker in de laatste levensfase kunnen gesprekken tussen arts, patiĆ«nt en familie met betrekking tot bijvoorbeeld ‘niet-reanimeren’ of ‘staken van een behandeling’ lastig zijn.

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

 • Culturele aspecten die kunnen meespelen bij het maken van beslissingen rond het levenseinde.
 • De rol van opleiding en beperkte gezondheidsvaardigheden van patiĆ«nten bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde.
 • Zcht op eigen (cultureel bepaalde) overtuigingen die kunnen meespelen in de communicatie met oudere niet-westerse migranten en hun familie.
 • Vaardigheden in eenvoudige communicatie en cultuursensitieve communicatie.
 • Oefenen van gesprekken over levenseindebeslissingen, zoals wel of niet reanimeren, sondevoeding en stoppen met behandelen bij oudere migranten en hun familie.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met het OLVG, afdeling geriatrie.

Kosten

In overleg (ongeveer € 1.300)

Meer informatie en inschrijving

De training wordt incompany aangeboden. Voor meer informatie of een een kostenindicatie kan contact worden opgenomen met de contactpersoon in het contactblok op deze pagina of met Pharos via 030 - 234 9800.Voor meer informatie en inschrijven ga naar Pharos Trainingen.


Dit onderwijs is de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt voor het initieel onderwijs en/of bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.