Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie
Opleiding

Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Duur 2,5 uur
 • Kosten ja
 • Locatie In company
 • Functie geestelijk verzorger, hbo verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO), VSR (vpk. specialisten)
Contactpersoon Marian Moons Pharos
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Zorgverleners in Nederland krijgen steeds vaker te maken met de zorg voor oudere migranten. De zorg in Nederland sluit niet altijd goed aan op hun opvattingen en wensen. Zeker in de laatste levensfase kunnen gesprekken tussen arts, patiënt en familie met betrekking tot bijvoorbeeld ‘niet-reanimeren’ of ‘staken van een behandeling’ lastig zijn.

Inhoud van de training

 • De culturele aspecten die mee kunnen spelen bij het maken van beslissingen rond het levenseinde de rol van opleiding en beperkte gezondheidsvaardigheden van patiënten bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde
 • Zcht op eigen (cultureel bepaalde) overtuigingen die mee kunnen spelen in de communicatie met oudere niet-westerse migranten en hun familie
 • Vaardigheden in eenvoudige communicatie en cultuursensitieve communicatie
 • Oefenen van gesprekken over levenseindebeslissingen, zoals wel of niet reanimeren, sondevoeding en stoppen met behandelen bij oudere migranten en hun familie

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met het OLVG, afdeling geriatrie.

Leerdoelen

Aan het einde van de training kan de cursist

 • de culturele aspecten die mee kunnen spelen bij het nemen van beslissingen rond het levenseinde herkennen
 • de rol van opleiding en beperkte gezondheidsvaardigheden van patiënten bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde meenemen
 • zicht hebben op eigen (cultureel bepaalde) overtuigingen die mee kunnen spelen in de communicatie met oudere niet-westerse migranten en hun familie
 • vaardigheden hebben in eenvoudige communicatie en cultuursensitieve communicatie
 • oefenen van gesprekken over levenseindebeslissingen, zoals wel of niet reanimeren, sondevoeding en stoppen met behandelen bij oudere migranten en hun familie

Deze scholing is gebaseerd op

 • Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017
 • Jolanda van der Velden, Gudule Boland en Jos van Campen. Reanimeren of niet: Communicatie over levenseindebeslissingen met kwetsbare oudere migranten en hun mantelzorgers. In: Aging Academy 2021 #2
 • Muijsenbergh, M van den, Oosterberg, E,.e.a. (2016).Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264
 • Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Publicatie van Expertisecentrum Pharos, November 2017
 • Graaff FM de. Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde. Nurse Academy, 2018 1e editie
 • Graaff FM de, Francke AL, Muijsenbergh METC van den, Geest S van der. Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2010. 85 p
 • Graaff FM de, Francke AL, Muijsenbergh METC van den, Geest S van der. ‘Palliative care’; a contradiction in terms? A qualitative study among cancer patients with a Turkish or Moroccan background, their relatives and care providers. BMC Palliative Care, 2010, 9:19 (10 september 2010)
 • Nadi E. (2013). Communication about incurable cancer with Turkish patients, a cross-national study. Verslag wetenschappelijke stage afdeling ELG Radboudumc: Nijmegen
 • Lete I., Allue J. The effectiveness of ginger in the prevention of nausea and vomiting during pregnancy and chemotherapy; Integr Med Insights. 2016;11:11-17

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Kennisoverdracht, casuïstiek bespreken, communicatie oefenen met een acteur; de eigen praktijkvoorbeelden staan centraal.

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Docenten uit de Pharos trainerspool; vaak Jolanda van der Velden (huisarts)

Kosten

in overleg (ongeveer € 1.300)

Meer informatie en inschrijving

De training wordt incompany aangeboden. Voor een kostenindicatie contact opnemen met de contactpersoon in het contactblok op deze pagina of met Pharos 030 234 9800.

Voor meer informatie en inschrijven ga naar Pharos Trainingen.


Dit onderwijs is de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt voor het initieel onderwijs en/of bij- en nascholing.

Contactpersoon Marian Moons Pharos
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.