Betekenisgeving in de kinderpalliatieve zorg (in-company scholing)
Opleiding

Betekenisgeving in de kinderpalliatieve zorg (in-company scholing)

 • Aanbieder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Kosten ja
 • Locatie In overleg
 • Functie geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie Registerplein (maatschappelijk werkers en agogen)), SKJ (Jeugd), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Mara van Stiphout Consortium Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2023

Wanneer ouders te maken krijgen met een ernstige ziekte of overlijden van een kind, kan hun wereld zo op zijn kop worden gezet dat ze vragen krijgen die te maken hebben met betekenisgeving.
De toekomst die ze voor zichzelf en hun kind zagen verandert volledig, en het kost soms moeite en tijd om weer nieuwe betekenis aan hun leven te kunnen geven. Het kan ouders helpen als hun zorgverleners aandacht hebben voor vragen en behoeften rond betekenisgeving, en tijdig signaleren wanneer extra ondersteuning nodig is.

Tijdens deze training leer je ouders te ondersteunen bij betekenisgeving en levensvragen wanneer zij te maken krijgen met een ernstige ziekte of een mogelijk overlijden bij hun kind.

Leerdoelen

Aan het einde van deze scholing:

 • hebben deelnemers inzicht in wat betekenisgeving is (herkennen)
 • zijn deelnemers in staat stil te staan bij eigen en andermans betekenisgeving (erkennen)
 • zijn deelnemers in staat een verkennend gesprek over betekenisgeving met ouders te voeren (bespreken)
 • hebben deelnemers inzicht in wanneer doorverwijzen naar een ondersteunend professional passend is (toeleiden)

Kosten

Ja, op aanvraag (in-company scholing).

Meer informatie en inschrijving

Dit is een in-company scholing waarbij de datum in overleg met de zorgorgaisatie wordt bepaald. Ga voor meer informatie naar de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). 

Voor vragen, neem contact op met:
Mara van Stiphout Consortium Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.