Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Opleiding

Kinderpalliatieve zorg (basistraining)

 • Aanbieder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
 • Duur 4 dagen van 9.30 tot 17.30 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Utrecht
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie NVK (Nederlandse Vereniging van Kinderartsen), Registerplein (maatschappelijk werkers en agogen)), SKGV (geestelijke verzorging), SKJ (Jeugd), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 november 2022

In de vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. Deelnemers verdiepen zich in onderwerpen met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, reflecteren hierop en doen vaardigheden op waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en hun handelen geprofessionaliseerd wordt. 
 
De multidisciplinaire training is onder meer bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.  

Na de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg, handelt hiernaar en brengt dit tot uiting in het palliatief redeneren waarin de vier dimensies lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel centraal staan
 • past de deelnemer de Richtlijn Kinderpalliatieve zorg toe, vanaf het moment van diagnose van de  levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind
 • herkent en erkent de deelnemer het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop
 • stelt de deelnemer de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal
 • richt de deelnemer zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen

Kosten

€ 855 (€ 950 voor artsen)  

Meer informatie en inschrijven

Deze training wordt doorlopend aangeboden. Ga voor actuele data, meer informatie en inschrijven naar de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.    


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.