Kinderpalliatieve zorg (vierdaagse basistraining)
Opleiding

Kinderpalliatieve zorg (vierdaagse basistraining)

 • Aanbieder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
 • Datum 6 september 2021 - 6 december 2021 (9:00 - 17:30 uur)
 • Duur 4 dagen
 • Kosten ja
 • Locatie Utrecht
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd Registerplein (maatschappelijk werkers), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Contactpersoon Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

In de basistraining Kinderpalliatieve zorg komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. De deelnemers verdiepen zich in onderwerpen met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, reflecteren hierop en doen vaardigheden op waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en het handelen geprofessionaliseerd wordt. 
 
De multidisciplinaire training is onder meer bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.  

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft kennis van de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg en handelt hiernaar en brengt dit tot uiting in het palliatief redeneren waar de vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel centraal staan. 
 • De deelnemer past de richtlijn kinderpalliatieve zorg toe, vanaf het moment van diagnose levenskorte en levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind. 
 • De deelnemer her- en erkent het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop. 
 • De deelnemer stelt de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal. 
 • De deelnemer richt zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen.  

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, addendum Kinderpalliatieve zorg, IKNL/Palliactief 2017
 • Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (NVK, 2013) 
 • Methodiek Palliatief redeneren en beslisschijf (IKNL, 2013. www.pallialine.nl) 
 • Verzamelde informatie van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Netwerk Integrale Kindzorg en IKNL n.a.v. patient journeys
 • Actuele praktijkinformatie
 • Artikelen afkomstig van docenten die deskundig zijn op een van de gebieden binnen de kinderpalliatieve zorg.

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?  

‚ÄĮContactonderwijs:interactief, multidisciplinair, leren van en met elkaar (samenwerking), voorbereidingsopdrachten en reflectie.  

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?  

Verschillende professionals uit het werkveld van de kinderpalliatieve zorg. De co√∂rdinator van de training is Ellen Dijkstra-Rurup.  

Kosten

€ 855 (€ 950 voor artsen)  

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven ga naar de website van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.    


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.