Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Kijken in de ziel: Gesprekken over rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Videoreportage in twee delen waarin mensen praten over hun ervaringen met verlies.
Kijken in de ziel: Op de drempel (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire met confronterende interviews over hoe het is om te leven met een doodvonnis op zak.
Ziekte van Parkinson in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
De casus gaat over een mevrouw van 75 jaar met toenemende klachten van de ziekte van Parkinson, tot aan haar overlijden. De casus is geschreven voor medisch behandelaren (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants).
De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving
Onderwijsmateriaal
Taak 2 van de leerlijn Communicatie en Zingeving leert studenten de patiënt in de palliatieve fase in de context van zijn of haar leven te zien.
FTO-module Klachten in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over klachten in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Slaapproblemen in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien (2023, Pallialine). Het geeft informatie over signalering, diagnostiek en behandeling van slaapproblemen en heeft betrekking op patiënten die in de laatste drie levensmaanden (inclusief de stervensfase) verkeren.
Dood in de Bijlmer (video)
Onderwijsmateriaal
Cultuur neemt een belangrijke rol in binnen de palliatieve zorg. Via deze filmopdracht nemen studenten een kijkje in de rouwrituelen van meerdere culturen.
Naasten (stripboek)
Onderwijsmateriaal
Stripboek voor zorgverleners over het perspectief van mantelzorgers in de thuissituatie. Twee naasten die hun dierbaren bijstaan tot het moment van overlijden worden gevolgd.
Obstipatie in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus voor zorgprofessionals over de behandeling van symptomatische obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken. De casus is bedoeld om kennis te maken met de herziene richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase'.
FTO-module Delier in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over een delier in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
De patiënt centraal (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus om te reflecteren over interprofessionele samenwerking, proactieve zorgplanning (advance care planning) en de vier dimensies binnen de palliatieve zorg.
Besluitvorming in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop over de methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve fase', die zorgverleners helpt adequaat te reageren op problemen in de palliatieve fase, rekening houdend met levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. 
Delier in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie op basis van de gelijknamige richtlijn. Te gebruiken als les- en trainingsmateriaal.
Expertisecentrum Euthanasie (website)
Onderwijsmateriaal
Het expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek) deelt haar expertise met artsen en verpleegkundigen via haar website met specialistische informatie over euthanasie en wetgeving.
Angst in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over patiënt die vanwege zijn ongeneeslijke ziekte bloedde uit zijn mond en om deze reden met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis.
ICD in de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Video waarin ervaringen van diverse zorgverleners bij patiënten met een 'ongewenste' Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) in de laatste levensfase gedeeld worden.
Richtlijn Zorg in de stervensfase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die kan dienen als achtergrondmateriaal voor een les over sterven, eventueel in combinatie met het zorgpad stervensfase.
Zorg in de stervensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Kennisclip over de belangrijkste aandachtspunten bij de zorg voor een patiënt in de stervensfase. Bijgevoegd is een docenteninstructie met opdrachten.
Zingeving in de palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning die handvatten geeft om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden.
Diversiteit in de zorg (onderwijspakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket waarin zorgverleners en docenten handvatten en oplossingen aangereikt krijgen voor dilemma's in de palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.