Zo vertel je dat iemand niet lang meer te leven heeft (artikel)
Onderwijsmateriaal

Zo vertel je dat iemand niet lang meer te leven heeft (artikel)

  • Aanbieder Wouter Scheepstra, de Volkskrant
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding huisarts
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

In het artikel Zo vertel je dat iemand niet lang meer te leven heeft (Volkskrant, 25 juli 2017) van Wouter Scheepstra wordt aan drie artsen gevraagd hoe zij het gesprek met hun patiĆ«nten aangaan als iemand een beperkte levensverwachting heeft.

 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.