Wanneer praat jij over de dood? (video)
Onderwijsmateriaal

Wanneer praat jij over de dood? (video)

  • Aanbieder Agora
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2016
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

Iedereen krijgt met het levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden en maakte er een korte film van.

Bekijk dit filmpje (twee minuten) en vraag aan de studenten waaraan ze denken bij de dood en of ze hierover praten. Het is te gebruiken als een inleiding om dit onderwerp te bespreken.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.