Passende zorg (trainershandleiding)
Onderwijsmateriaal

Passende zorg (trainershandleiding)

  • Aanbieder Amsterdam UMC
  • Soort materiaal lesmodule, lespakket
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Irene Jongerden Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2022

De Training Passende Zorg is ontwikkeld voor zorgverleners die werken in een ziekenhuis en betrokken zijn bij beslissingen over levensverlengend behandelen. In de trainershandleiding staat een training beschreven die bestaat uit twee dagdelen van elk drie uur. Hierin komen zowel theorie als praktijk aan bod. De werkvormen in de training kunnen los van elkaar gebruikt worden, bijvoorbeeld in een klinische les.

De trainershandleiding sluit aan op de docentenhandleiding Betrokkenheid verpleegkundigen over levensverlengend behandelen.

Leerdoelen

Door het volgen van dit onderwijsmateriaal kan de cursist:

  • de vier stappen van gedeelde besluitvorming en de daarbij behorende gesprekskaart van de NFK benoemen
  • vragen formuleren die betrekking hebben op de afzonderlijke stappen
  • een begin maken met het toepassen van de gesprekstechnieken behorende bij de gesprekskaart
  • aan de hand van een casus uit de beroepspraktijk vragen formuleren om in het gesprek toe te passen


Naar de trainershandleiding


Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Irene Jongerden Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.