Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)

  • Aanbieder KNMG
  • Versie 2017
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Het is voor patiënten vaak nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Om patiënten én hun naasten te ondersteunen bij hun vragen over palliatieve zorg is dit e-book gelanceerd. Het e-book (patiënten variant) 'Praat op tijd over uw levenseinde' helpt hen zich voor te bereiden op bijvoorbeeld de gesprekken die nog gaan volgen en om een goed beeld te krijgen wat ze kunnen en mogen verwachten van zorgverleners. 

De handreiking Tijdig praten over het levenseinde biedt aanknopingspunten voor artsen om met de patient die binnen afzienbare tijd komt te overlijden, het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. In dat Kwaliteitskader staan de afspraken die vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars in 2017 hebben gemaakt over goede palliatieve zorg.

In de handreiking komen de volgende kwesties aan bod:

  • Tijdig praten over het levenseinde
  • Bespreekpunten: huidige situatie, zorgen van de patiënt, behandelopties
  • Informatie voor de patiënt
  • Wilsverklaringen
  • Ondersteunende informatie voor patiënten
  • Interviews over palliatieve zorg met specialisten en patiënten

Voor het onderwijs is de handreiking te gebruiken als achtergrondmateriaal voor lessen over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.