Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal

Tijdig praten over het levenseinde (boek)

 • Aanbieder KNMG
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2021
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022

Het is voor patiënten vaak nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Om patiënten en hun naasten te ondersteunen bij hun vragen over palliatieve zorg, is dit e-book gelanceerd. Het helpt hen zich voor te bereiden op bijvoorbeeld de gesprekken die nog gaan volgen en om een goed beeld te krijgen van wat ze kunnen en mogen verwachten van zorgverleners. 

De handreiking biedt ook aanknopingspunten voor artsen om met de patiënt die binnen afzienbare tijd komt te overlijden, het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Hierin staan de afspraken die vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars in 2017 hebben gemaakt over goede palliatieve zorg.

In de handreiking komen de volgende kwesties aan bod:

 • tijdig praten over het levenseinde
 • palliatieve zorg
 • beslissingen over een behandeling en vertegenwoordiging
 • als de patiënt zelf het levenseinde wil (laten) bespoedigen
 • wilsverklaringen
 • interviews artsen
 • ondersteuning en informatie

Voor het onderwijs is de handreiking te gebruiken als achtergrondmateriaal voor lessen over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). Zie voor meer informatie over proactieve zorgplanning in de palliatieve fase de richtlijn Proactieve Zorgplanning (Pallialine, juni 2023).

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.