Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal

Tijdig praten over het levenseinde (boek)

 • Aanbieder KNMG
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2017
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021

Het is voor patiënten vaak nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Om patiënten en hun naasten te ondersteunen bij hun vragen over palliatieve zorg, is dit e-book gelanceerd. Het e-book Praat op tijd over uw levenseinde helpt hen zich voor te bereiden op bijvoorbeeld de gesprekken die nog gaan volgen en om een goed beeld te krijgen van wat ze kunnen en mogen verwachten van zorgverleners. 

De handreiking Tijdig praten over het levenseinde biedt aanknopingspunten voor artsen om met de patiënt die binnen afzienbare tijd komt te overlijden, het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. In dat Kwaliteitskader staan de afspraken die vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars in 2017 hebben gemaakt over goede palliatieve zorg.

In de handreiking komen de volgende kwesties aan bod:

 • tijdig praten over het levenseinde
 • bespreekpunten: huidige situatie, zorgen van de patiënt, behandelopties
 • informatie voor de patiënt
 • wilsverklaringen
 • ondersteunende informatie voor patiënten
 • interviews over palliatieve zorg met specialisten en patiënten

Voor het onderwijs is de handreiking te gebruiken als achtergrondmateriaal voor lessen over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.