Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen

 • Aanbieder IKNL
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal
 • Versie 2017
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

Patiƫnten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen.

De behandeling van de acht voornaamste symptomen wordt in de richtlijn Palliatieve zorg bij nierfalen beschreven:

 1. slaapstoornissen
 2. nociceptieve pijn
 3. neuropathische pijn
 4. dyspneu
 5. jeuk
 6. restless legs
 7. delier
 8. depressie 

De richtlijn biedt achtergrondinformatie rondom palliatieve zorg en nierfalen.
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.