Niet alles wat kan, hoeft - passende zorg in de laatste levensfase (samenvatting en debat)
Onderwijsmateriaal

Niet alles wat kan, hoeft - passende zorg in de laatste levensfase (samenvatting en debat)

  • Aanbieder KNMG
  • Soort materiaal lespakket, tekstueel
  • Versie 2017
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 oktober 2021

De samenvatting van het rapport 'Niet alles wat kan, hoeft - passende zorg in de laatste levensfase' (KNMG) biedt gelegenheid nader in te gaan op kwaliteit van leven en passende zorg.

Vragen die in de samenvatting aan bod komen zijn:

  • Wanneer houdt medisch ingrijpen op zinvol te zijn?
  • Staan arts en patiĆ«nt voldoende stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiĆ«nt heeft na een voorgenomen behandeling? 

De werkvorm Lagerhuisdebat activeert deelnemers na te denken over passende zorg in de laatste levensfase. De docenteninstructie bevat stellingen en beschrijft de werkwijze van het Lagerhuisdebat.

Leerdoelen

Argumenten kunnen aandragen over passende zorg in de laatste levensfase.

Debatteren over stellingen en kunnen reflecteren op de inhoud van het debat en daarbij de eigen mening kunnen weergeven over de besproken stellingen.
 

Naar het materiaal
 

Naar de docenteninstructie


Licentie

Creative commons: CC BY-NC-SA

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.