Kaartspel 'oog in oog: samen praten over als en dan'
Onderwijsmateriaal

Kaartspel 'oog in oog: samen praten over als en dan'

  • Aanbieder MORBidee
  • Versie 2020
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning
  • Kosten ja
Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2019

Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst. Het is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat aan de orde komen. Ze hebben te maken met zorg en afhankelijkheid (door ziekte of ouderdom). Ze roepen vragen op als: hoe wil je tot een beslissing komen, hoe wil je verzorgd worden, wat is waardigheid voor jou, waaraan ontleen je kracht, hoe kunnen anderen je troosten, hoe belangrijk is controle voor je, kun je omgaan met afhankelijkheid en wat betekent loslaten voor jou? 

‘Oog in Oog’ bestaat uit 34 vraagkaarten en tien actiekaarten (twee sets van vijf dezelfde kaarten). Het kan op verschillende manieren ingezet worden. Als kaartspel, inclusief de actiekaarten, of als gespreks- of reflectiehulpmiddel, zonder die extra actiekaarten.

Voor hulpverleners ligt het voor de hand om het spel als gesprekshulpmiddel (met een patiënt/bewoner) of reflectiemiddel (in een team) te gebruiken. In een relatie tussen een hulpverlener en een zorgvrager gaat het erom samen te zoeken naar goede, passende zorg in de laatste levensfase. Dit kun je doen door aan de hand van de vragen de wensen, verlangens en behoeften te bespreken, maar ook de angsten en zorgen van de zorgvrager. 

Geneeskunde studenten kunnen door middel van het spel samen of in een groep oefenen in mensgerichte communicatie met betrekking tot proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.