Oog in oog: samen praten over als en dan (kaartspel)
Onderwijsmateriaal

Oog in oog: samen praten over als en dan (kaartspel)

  • Aanbieder MORBidee
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, tool
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten ja
Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Oog in Oog. Samen praten over als en dan is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. Het spel helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst door belangrijke onderwerpen als zorg en afhankelijkheid te bespreken. Hoe wil je tot een beslissing komen, hoe wil je verzorgd worden, wat is waardigheid voor jou, waaraan ontleen je kracht, hoe kunnen anderen je troosten, hoe belangrijk is controle voor je, kun je omgaan met afhankelijkheid en wat betekent loslaten voor jou? 

Het kaartspel bestaat uit 34 vraagkaarten en tien actiekaarten (twee sets van vijf dezelfde kaarten) en kan op verschillende manieren worden ingezet. Te gebruiken als kaartspel, inclusief de actiekaarten, of als gespreks- of reflectiehulpmiddel, zonder de extra actiekaarten.

Voor hulpverleners ligt het voor de hand om het spel als gesprekshulpmiddel (met een patiënt/bewoner) of reflectiemiddel (in een team) te gebruiken. In een relatie tussen een hulpverlener en een zorgvrager gaat het erom samen te zoeken naar goede, passende zorg in de laatste levensfase. Dit kun je doen door aan de hand van de vragen de wensen, verlangens en behoeften te bespreken, maar ook de angsten en zorgen van de zorgvrager. 

Geneeskundestudenten kunnen door middel van het spel samen of in een groep oefenen in mensgerichte communicatie met betrekking tot proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.