Hulp bij helpen (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Hulp bij helpen (handreiking)

 • Aanbieder IKNL
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2012
 • Opleiding geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

De handreiking Hulp bij helpen voor maatschappelijk werkers die niet dageljks met palliatieve zorg te maken hebben, bevat twee hoofdstukken (Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg) waarin wordt uitgelegd wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is.

In de daarop volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat de maatschappelijk werker concreet, in de praktijk,  in de palliatieve zorg kan tegenkomen. Hoe passen de kerntaken van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg? Welke houdingsaspecten en competenties zijn belangrijk? Hoe kun je te werk gaan en welke interventies gebruik je?

De hoofdstukken zijn te gebruiken

 • als introductie in psychosociale zorg en de taken van maatschappelijk werk;
 • bij relatieproblemen, gezinnen met kinderen;
 • bij het onderwerp draagkracht-draaglast.
   

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.