COVID-19 en palliatieve zorg: Angst (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Angst (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Patiënten met COVID-19 zijn vaak heel angstig. In de palliatieve fase ervaren zij angst door de heftige situatie waarin ze zijn terecht gekomen en de onzekerheid over wat er gaat gebeuren.  

In deze powerpointpresentatie komen aan bod:

 • oorzaak van angst bij patiënten met COVID-19;
 • wat zie je aan de patiënt en wat kan je vragen;
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan bij een patiënt met COVID-19 

 • de oorzaak van angst benoemen;
 • de angst herkennen en dit bevragen aan de patiënt;
 • niet-medicamenteus handelen wanneer deze angstig en hierover communiceren met de patiënt en naasten;
 • medicamenteus beleid inzetten om de angst te verlagen of een arts inroepen wanneer dit nodig is.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal.

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.