COVID-19 en palliatieve zorg: Angst (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Angst (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

Patiënten met COVID-19 zijn vaak heel angstig. In de palliatieve fase ervaren zij angst door de heftige situatie waarin ze zijn terechtgekomen en de onzekerheid over wat er gaat gebeuren.  

In deze presentatie komen aan bod:

 • oorzaak van angst bij patiënten met COVID-19;
 • wat je aan de patiënt kunt zien en vragen;
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan bij een patiënt met COVID-19: 

 • de oorzaak van angst benoemen;
 • de angst herkennen en dit bevragen aan de patiënt;
 • niet-medicamenteus handelen wanneer deze angstig en hierover communiceren met de patiënt en naasten;
 • medicamenteus beleid inzetten om de angst te verlagen of een arts inroepen wanneer dit nodig is.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

 

Naar het materiaal.

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.