Angst in de palliatieve fase (presentatie)
Onderwijsmateriaal

Angst in de palliatieve fase (presentatie)

 • Aanbieder Marjan de Gruijter (specialist ouderengeneeskunde), Zorgspectrum Het Zand, Zandhove, Zwolle
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Versie 2012
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

Presentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase. Te gebruiken voor een eigen presentatie over angst, in combinatie met bijvoorbeeld de richtlijn Angst of een casus.

Aan bod komen:

 • Wat is angst?
 • Hoe kun je angst herkennen? (diagnostiek)
 • Wat kun je doen? (beleid)
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.