Angst in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal

Angst in de palliatieve fase (casus)

 • Aanbieder Boom Medisch
 • Soort materiaal casuïstiek
 • Versie 2022
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 december 2022

In deze casus wordt een patiƫnt besproken die vanwege zijn ongeneeslijke ziekte uit zijn mond bloedde en om deze reden met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij was bang om dood te bloeden. De verschillende stappen van inventarisatie, bejegening en behandeling worden in deze casus beschreven. Per onderdeel zijn er enkele vragen voor de zorgverlener om te beantwoorden, gericht op het herkennen en de aanpak van angst in de palliatieve fase. De setting kan desgewenst worden aangepast. In de casus staat de richtlijn Angst in de palliatieve fase (Pallialine, 2022) centraal.

De casus is geschikt voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiƫnten met angst in de palliatieve fase. De casus kan individueel als opdracht worden gegeven en/of plenair of in teamverband worden besproken.

Leerdoelen

Met deze opdracht leert de student:

 • angst in palliatieve fase herkennen en aangeven waar opgelet moet worden
 • screeningsmethoden benoemen en vertellen hoe en wanneer deze in te zetten
 • de verschillende onderliggende oorzaken van angst benoemen
 • een psychosociale en eventuele medicamenteuze behandeling voorstellen.
   

Naar het materiaal

Naar de docenteninstructie

 

Licentie

Creative commons: by-nc-nd

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.