Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg najaar 2024
Stimuleringsregeling bijeenkomsten

Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg najaar 2024

Het is belangrijk dat meer mensen weten wat palliatieve zorg is, en praten over wat zij belangrijk vinden in het leven én bij de dood. Want als je weet wat palliatieve zorg voor jou kan betekenen, en met je naasten en/of zorgverleners deelt wat je belangrijk vindt, kun je de zorg krijgen die bij jou past. 

Daarom richt het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zich met Maatschappelijke Bewustwording Palliatieve Zorg op de volgende doelstellingen: 

 • Burgers weten wat palliatieve zorg inhoudt en wat palliatieve zorg voor iemand kan betekenen. 
 • Burgers gaan vanzelfsprekend (en vroegtijdig) het gesprek met naasten aan over hun waarden, wensen en behoeften op het gebied van palliatieve zorg. En leggen dit vervolgens ook vast. 

Informatiebijeenkomsten over deze onderwerpen worden op verschillende plekken in het land met succes en impact georganiseerd. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het NPPZ II. Om nog meer en verder verspreid over het land deze bijeenkomsten te organiseren is er binnen het NPPZ II ook in het najaar van 2024  een extra stimulans met deze stimuleringsregeling: bijeenkomsten palliatieve zorg.   

Naar het aanvraagformulier  

Praktische informatie 

 • Aanvragen kan tot maandag 16 sept 14.00 uur. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overstijgt, wordt ervoor gekozen de indienperiode eerder te sluiten.   
 • Het bedrag is maximaal € 500 per bijeenkomst. Dit budget kan gebruikt worden voor: zaalhuur, koffie/thee, portokosten, het versturen van de uitnodiging, vergoedingen spreker(s) etc. Het is niet mogelijk om het volledige budget van €500 te besteden aan het aanschaffen van materialen. 
 • Er kunnen maximaal vijf bijeenkomsten per aanvraag worden ingediend. 
 • Het totale beschikbare subsidiebudget is € 30.000. Bij de toekenning wordt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' gehanteerd.  

Voorwaarden bijeenkomst 

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet de bijeenkomst(en) aan deze voorwaarden voldoen: 

 • De bijeenkomst draagt bij aan de hierboven beschreven doelstellingen van Maatschappelijke Bewustwording. 
 • Bijeenkomsten die over een specifiek onderdeel van palliatieve zorg gaan (zoals rouw of hospicezorg) en niet over palliatieve zorg in brede zin, voldoen niet aan de voorwaarden  
 • In de bijeenkomst komt aan bod wat palliatieve zorg inhoudt en hoe de sociale kaart op het gebied van palliatieve zorg in de regio eruitziet. 
 • Deelnemers van de bijeenkomst krijgen handvatten aangereikt om het gesprek aan te gaan met naasten en zorgverleners. 
 • De bijeenkomst wordt (als het een openbare bijeenkomst is) vooraf doorgeven via Aanmelden evenement (overpalliatievezorg.nl) zodat het in de agenda van Overpalliatievezorg.nl geplaatst kan worden.  
 • Het Netwerk Palliatieve Zorg in de betreffende regio is op de hoogte van de aanvraag en de organisatie van de bijeenkomst. 
 • De bijeenkomst wordt tussen 1 augustus en 20 december 2024 georganiseerd, en vindt ook in die periode plaats. 
 • De organisator spant zich in om voldoende deelnemers te werven, en zorgt voor communicatie rond de bijeenkomst. 
 • De organisator van de bijeenkomst vult na afloop van de bijeenkomst een beknopt (digitaal) evaluatieformulier in. 

Beoordeling 

De binnengekomen aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en gecheckt op de beschreven voorwaarden door de projectleider bijeenkomsten van Stichting  PZNL en de adviseur patiëntbelang palliatieve zorg van Patiëntenfederatie Nederland.   

Na het indienen van een aanvraag volgt binnen drie weken uitslag of de aanvraag wordt toegekend. 

Wat biedt PZNL aan praktische ondersteuning? 

Er is een online overzicht met presentaties, handboeken en informatie voor media die gebruikt kunnen worden 

Als je vragen hebt of advies nodig hebt over het organiseren van bijeenkomsten kun je contact opnemen met Larissa Exalto via l.exalto@pznl.nl of 06 42 19 06 63. 

Financiële afhandeling 

Na afloop van de bijeenkomst stuurt de organisator van de bijeenkomst uiterlijk 20 dec 2024 een factuur naar Stichting PZNL. De factuur moet afkomstig zijn van een organisatie die als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een Kamer van Koophandel nummer heeft. Voor de factuur is een format beschikbaar dat makkelijk in te vullen is en waarin alleen kort onderbouwd moet worden waar het beschikbare budget per bijeenkomst aan besteed is (zaalhuur, koffie/thee, portokosten etc.). Deze factuur moet in PDF formaat worden opgestuurd naar crediteuren@pznl.nl. Facturen die niet tijdig worden ingediend of niet voldoen aan het format en de voorwaarden worden niet in behandeling genomen. 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Tijdens de looptijd van het programma wil het NPPZII de organisatie van bijeenkomsten stimuleren. Op basis van de evaluatie van 2024 zal bepaald worden of de regeling in 2025 zal worden voortgezet.

Iedereen die aan bovenstaande voorwaarden voldoet mag een aanvraag indienen. Je kunt hierbij denken aan organisaties zoals patiëntenorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden, Netwerken palliatieve zorg. De organisatie moet wel als ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een Kamer van Koophandel nummer hebben.

Neem contact op met Larissa Exalto via l.exalto@pznl.nl of 06 42 190663

Hiervoor is gekozen omdat anders aanvragen zouden moeten worden beoordeld op grond van kwaliteit in plaats van volgorde van binnenkomst. Er is dan veel meer informatie nodig dan nu wordt gevraagd door middel van een aanvraagformulier om dit goed te kunnen beoordelen.

Om de aanvraagprocedure zo simpel mogelijk te houden is er daarom gekozen voor een wie het eerst komt het eerst maalt regeling.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 3 juli 2024
Weten onder welk netwerk je valt? Kijk dan op de pagina Netwerkzorg op Palliaweb
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.