Geestelijke verzorging in 1e lijn

Nieuwsbericht | 27 november 2018 | Bron: Stichting Fibula

“Geen stress, we gaan samen op weg en iedereen in eigen tempo”. Dat is de belangrijkste boodschap uit de presentatie op 22 november tijdens de netwerkdag rondom de stand van zaken van Geestelijke verzorging.

De netwerken krijgen samen in 2019 en 2020 7 miljoen euro per jaar te besteden aan het opzetten van projecten en uitvoering van geestelijke verzorging in de 1e lijn. In december 2018 of januari 2019 zal VWS hierover een bericht (met kaders) aan de penvoerder van de netwerken (kassier) zenden. Na publicatie in de Staatscourant (december of januari) is de regeling definitief.

Een aantal netwerken hebben al een goed lopend Centrum Voor Levensvragen (of gelijksoortig met een andere naam), anderen moeten nog beginnen. We hopen over twee jaar een landelijke dekking te bereiken. Naast directe hulp door geestelijk verzorgers is er ook financiering van consultatie en scholing vanuit deze subsidie mogelijk. Daarnaast worden projecten gestart met als doel deze zorg te borgen binnen het (initieel) onderwijs en samenwerking binnen het sociale domein.

ZonMw krijgt 2X2 miljoen euro om te besteden aan praktijkonderzoek. De ondersteunende landelijke organisaties kunnen een beroep doen op 2X1 miljoen euro, die daarvoor ter beschikking is gesteld. Zij vormen samen een stuurgroep die leiding geeft aan deelprojecten. Joep van de Geer is, als kennismakelaar, de verbindende projectleider. In januari 2019 zal de stuurgroep deelprojecten formuleren en aangeven wie, welk project uit gaat voeren.

Fibula/PZNL zet vooral in op het belang en de ondersteuning van de netwerken op zowel operationeel niveau (ontwikkelen van praktische tools) als in organisatie op tactisch en strategisch niveau, inclusief afstemming met andere stakeholders. We willen dat vooral in samenwerking met de netwerken en stakeholders uitvoeren.

Uiteindelijk doel (zie brief van minister De Jonge van 8 oktober j.l.) is dat geestelijke verzorging beschikbaar en geborgd is voor de lange termijn en onderdeel uitmaakt van een breder pakket binnen het sociale domein. 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.