Tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg vernieuwd
Nieuws2 mei 2024
Nieuws

Tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg vernieuwd

Nieuws 2 mei 2024

De tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg is vernieuwd. Vanaf nu zijn de cijfers tot en met 2022 te bekijken. Ook is een extra filter zorgkantoor toegevoegd. De kerncijfers maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. De cijfers worden gebruikt om te beoordelen of de kwaliteit van de palliatieve zorg in de eigen regio verbeterd kan worden, en beslissingen daarover te nemen.
 

Bekijk de tool hier


Inzichten per regio

Op basis van de jaarlijkse cijfers van het CBS (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) is het mogelijk om de behoefte aan palliatieve zorg te bepalen per regio. Je bepaalt zelf hoe je de regio indeelt op:

  • Landelijk niveau (heel Nederland),
  •  Provincie, 
  • Consortium palliatieve zorg,
  • Netwerk palliatieve zorg of
  • Zorgkantoor (nieuwe filter). 

Het nieuwe filter Zorgkantoor is op verzoek van Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) toegevoegd.

Behoefte aan palliatieve zorg

Elk jaar sterven er in Nederland 300 mensen per dag die waarschijnlijk behoefte hadden aan palliatieve zorg. Het gaat hierbij om aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voor het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er 111.463 mensen in 2022 aan deze aandoeningen. Dat is 66% van het totaal aantal overledenen in Nederland in 2022 (169.075). 

Trends landelijke cijfers

Van alle personen die sterven aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg stierf in 2022 39% thuis, 34% in een verpleeg- of verzorgingshuis,19% in het ziekenhuis en 9% op een andere locatie (zoals een hospice).

In 2022 stierven mensen met kanker het vaakst thuis (55%). Personen met dementie stierven het vaakst in een verpleeg- of verzorgingshuis (82%). De locaties van overlijden van mensen met orgaanfalen lagen relatief dicht bij elkaar: 37% stierf thuis, 29% in een verpleeg- of verzorgingshuis en 28% in het ziekenhuis.

Tip voor gemakkelijk gebruik van afbeeldingen 

grafiek kerncijfers palliatieve zorg
Wil je de grafieken en tabellen gebruiken in een eigen presentaties? Gebruik dan de knop met de drie streepjes boven een figuur en exporteer de afbeelding.
 
Bekijk hier de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg voor jouw regio
 

Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.