Subsidieoproep: Versterking regionale en lokale samenwerking
Nieuws13 januari 2023
Nieuws

Subsidieoproep: Versterking regionale en lokale samenwerking

Nieuws 13 januari 2023

Bij ZonMw start op 17 januari de subsidieoproep Versterking regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. ZonMw zet deze subsidieoproep uit vanuit het programma Palliantie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Formele én informele zorg

Binnen deze subsidieoproep kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties subsidie aanvragen voor de opzet of uitbreiding van een samenwerkingsverband binnen een gemeente of een regionaal samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband richt zich op formele én informele zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Op deze manier wil ZonMw de samenwerking tussen formele én informele/vrijwillige zorg en welzijn binnen gemeenten en regio’s versterken. Ook wil ZonMw de diverse vormen van ondersteuning die in het sociale domein worden aangeboden (mantelzorgondersteuning, buddyprojecten, klusprojecten, et cetera) zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Projectideeën

ZonMw roept op projectideeën in te sturen, en geeft zelf een aantal suggesties, zoals:

  • In kaart brengen wat de omvang is van de doelgroep in een gemeente/regio en wat hun wensen rondom ondersteuning op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel/zingevingsgebied zijn.
  • In een sociale kaart binnen uw gemeente/regio de formele en informele/vrijwillige zorg- en welzijnsinitiatieven opnemen voor deze palliatieve doelgroep.

Subsidieaanvraag

Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. In deze subsidieronde is maximaal € 350.000,- aan te vragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 4.500.000,-. De aanvraagprocedure eindigt op 14 maart 2023. Projectideeën die van ZonMw tot subsidieaanvraag uitgewerkt mogen worden, moeten in de eerste helft van 2024 kunnen starten. 

Voor meer informatie op de website van ZonMw. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met programmamanagers Amanda Diemel of Viviënne Lahaut op telefoonnummer 070-349 54 63 of via de contactmogelijkheid bovenaan deze pagina. 
 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.