Palliatieve Zorg Nederland introduceert samen met KWF het spel Kiezen & Delen
Nieuws10 oktober 2023
Nieuws

Palliatieve Zorg Nederland introduceert samen met KWF het spel Kiezen & Delen

Nieuws 10 oktober 2023

Palliatieve Zorg Nederland introduceert samen met KWF het spel Kiezen & Delen op 14 oktober, de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

Kaartspel Kiezen & Delen nodigt mensen uit te praten over belangrijke keuzes in het leven.

Praten over ziek zijn, de laatste levensfase en overlijden is voor veel mensen lastig. Maar het is ook heel waardevol als iemand zijn waarden, wensen en behoeften deelt met een naaste of zorgverlener. Daarom ontwikkelde PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) samen met KWF Kiezen & Delen, een kaartspel waarmee het gemakkelijker wordt om over moeilijke onderwerpen te praten.

Het kaartspel is een laagdrempelig hulpmiddel, dat mensen via vragen, stellingen en dilemma’s uitnodigt met elkaar in gesprek te gaan. Het kaartspel is te spelen door jong en oud, door ziek en gezond. Alle keuzes die op de 52 kaartjes staan vermeld, helpen te ontdekken wat de spelers belangrijk vinden in hun leven. De ervaring is dat deze gesprekken veel rust geven, duidelijkheid scheppen en voor een sterke onderlinge verbinding zorgen. En wanneer wensen zijn besproken met de zorgverlener, kan er betere en meer gerichte zorg worden verleend.

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

PZNL introduceert het kaartspel samen met KWF op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, op 14 oktober. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Deze zorg kan overal worden verleend, waar de patiënt ook verblijft (thuis, ziekenhuis, verpleeghuis, hospice). Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat er geen genezing meer mogelijk is. Vanaf dát moment kunnen zij palliatieve zorg krijgen. Goede en tijdige palliatieve zorg kan de kwaliteit van het leven van zowel patiënten als hun naasten sterk verbeteren.

Kiezen & Delen?

Met het spel Kiezen & Delen willen PZNL en KWF het gesprek over de mogelijk toekomstige palliatieve levensfase stimuleren. De naam van het spel is bewust gekozen; de palliatieve levensfase gáát immers over kiezen en delen. Kiezen hoe je de rest van je leven invult, waar en met wie. En over delen: want het is slim om je keuzes te delen met je naasten en je zorgverlener. Zo weet je van elkaar wat écht belangrijk is. En kunnen zorgverleners hun zorg beter op de wensen en behoeften van de patiënt afstemmen.

10.000 exemplaren

10.000 exemplaren van het spel worden rondom de Dag van de Palliatieve Zorg verspreid via activiteiten die Netwerken Palliatieve Zorg organiseren. Nederland telt 61 van deze Netwerken, ieder met een eigen regio. Deze Netwerken zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die binnen een bepaalde regio palliatieve zorg verlenen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen.

Een beperkte oplage van het kaartspel is gratis te bestellen via www.kiezenendelen.nu. Via deze website kan tevens een online versie van het spel gespeeld en/of gedownload worden.

Een voorbeeld met een aantal vragen uit het kaartspel kiezen en delen.

Voor vragen, neem contact op met:
Annabel Schipper KWF Kankerbestrijding
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.