Carend treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
Nieuws16 maart 2023
Nieuws

Carend treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Nieuws 16 maart 2023

De Stichting Carend (Carend) is op 15 maart 2023 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor zorgverleners die staan voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, heeft de toetreding tot dit landelijke samenwerkingsverband één groot voordeel: het wordt hierdoor eenvoudiger om vanuit een gedeelde visie, samen, de palliatieve en terminale zorg te verbeteren. De organisaties die tot nu toe lid zijn van de coöperatie delen veel kennis en ervaring over het organiseren en verbeteren van de palliatieve zorg. Carend richt zich nadrukkelijk op het verspreiden van kennis. De samenwerking binnen PZNL is daardoor een goede stap in de richting van de verdere ontwikkeling van hoogwaardige palliatieve en terminale zorg in Nederland.

Carend helpt de kennis en kunde in de palliatieve zorg te vergroten

De toetreding tot PZNL betekent voor Carend een intensievere samenwerking op het gebied van publieksvoorlichting, leren in praktijk, informatie uitwisseling, netwerkzorg en ook registratie & onderzoek. Dit krijgt vorm en accenten samen met de andere PZNL-leden in het perspectief van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.  Sander de Hosson, voorzitter van de stichting Carend: 'We brengen onze ervaring met het overbrengen van kennis en kunde via opleidingen, congressen en webinars voor zorgverleners mee in dit samenwerkingsverband. Ook dragen we graag bij aan het vergroten van de bewustwording over palliatieve zorg.'

Samen werken aan palliatieve zorg

De keuzevrijheid van de patiënt, de toenemende vergrijzing en de druk op zorgverleners om zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving verzorgd te worden, maken de noodzaak tot een eenduidige visie op de organisatie en de ondersteuning van de palliatieve zorg alleen maar groter. Een belangrijke randvoorwaarde is het integreren van de palliatieve zorg essenties in de brede gezondheidszorg. Het vergroten van bewustwording in maatschappij en bij professionals door kennis en kunde rondom palliatieve zorg te delen is een prioriteit. 'Dat is een aanzienlijke opgave, waar we alleen maar in slagen als we de krachten bundelen en daar – vanuit verschillende invalshoeken – met passie en visie in gezamenlijkheid aan werken', aldus De Hosson.

'PZNL ziet er naar uit om samen te werken met Carend als nieuw lid van de coöperatie', zegt Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL. 'Door deze nieuwe verbinding breiden we de diversiteit van de coöperatie uit. Het grote bereik van Carend met een mooi scala aan opleidingen, webinars en congressen kan veel bijdragen aan de realisatie van doelen in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Samen bereiken en raken we een grotere groep mensen, burgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers.'

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.