Passende bekostiging voor palliatieve zorg terugkijken (webinar)
Nieuws8 februari 2022
Nieuws

Passende bekostiging voor palliatieve zorg terugkijken (webinar)

Nieuws 8 februari 2022

Binnen het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) werd op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. Tijdens een webinar op 25 januari jl. werden de resultaten van het project gepresenteerd.

Resultaten project TAPA$

De resultaten die voortkomen uit het project TAPA$ zijn:

  • Minder niet-passende zorg leidt tot minder ziekenhuisopnames en lagere IC-bezetting. 
  • Er is een duidelijke meerwaarde voor patiënten, naasten en zorgverleners. 
  • Gedeclareerde zorgkosten zijn niet gestegen. 
  • Zeven basiselementen vormen een basis voor goede transmurale palliatieve zorg.

De resultaten laten zien dat samenwerking bijdraagt aan betere zorg, maar dat er inspanning nodig blijft om dit meer en meer te realiseren.

Lees meer over de resultaten in het eindrapport en de factsheet van het project. 

Webinar terugkijken

De resultaten van het project werden op 25 januari jl. tijdens een webinar gepresenteerd en toegelicht. Verschillende professionals die met het project aan de slag zijn gegaan vertelden over de succesvolle aanpak van transmurale palliatieve zorg in hun regio. Tijdens een rondetafelgesprek spreekt Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL, uit dat vertrouwen tussen bestuurders en professionals onderling belangrijk is bij het verder uitrollen van transmurale palliatieve zorg. 'Naast ontschotten is ontdubbelen van inspanningen van groot belang', aldus Saskia Teunissen.


Bekijk het webinar


Meer informatie

Op deze themapagina over TAPA$ is meer informatie te vinden over het project TAPA$.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.