VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
Nieuws1 juli 2022
Nieuws

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Nieuws 1 juli 2022

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg. Het combineren van de kennis van een breed netwerk in de palliatieve zorg is een goede stap in de richting van de verdere ontwikkeling van hoogwaardige palliatieve en terminale zorg in Nederland.

Samenwerking formele en informele zorg

De toetreding tot PZNL betekent voor VPTZ Nederland een intensievere samenwerking op het gebied van onder andere publieksvoorlichting en netwerkzorg samen met de andere PZNL-leden. Goede samenwerking tussen formele en informele zorg wordt, gezien het zorglandschap, steeds belangrijker. Tot nu toe ontbrak de inbreng van de informele zorg binnen PZNL. Met de toetreding van VPTZ Nederland komt hierin verandering.

Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland: 'In de laatste levensfase is de zorg vaak intensief. Naast de zorg van mantelzorgers en de professionele zorg kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning: praktische hulp, aandacht, een luisterend oor. VPTZ-vrijwilligers bieden die ondersteuning zodat deze fase zo goed mogelijk doorleefd kan worden, thuis, in het hospice of in een instelling.'

Samen werken aan palliatieve terminale zorg

De maatschappelijke behoefte aan ondersteuning in de laatste levensfase, of dat nu thuis of in een hospice is, zal de komende jaren steeds verder toenemen, waardoor de noodzaak tot samenwerken en het zo goed mogelijk integreren van de terminale fase binnen palliatieve zorg groot is. De keuzevrijheid van de cliënt, toenemende vergrijzing en druk om zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving verzorgd te worden maken de noodzaak tot een eenduidige visie en handelen in de palliatieve zorg alleen maar groter.

'PZNL is enorm verheugd met VPTZ Nederland als nieuw lid van de coöperatie. Met deze samenwerking breiden we de diversiteit van de coöperatie uit met een vertegenwoordiging van informele zorg', aldus Saskia Teunissen, bestuurder PZNL.

Over VPTZ Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland streeft met haar 208 leden en 12.500 vrijwilligers naar palliatieve terminale zorg in een optimaal samenspel van mantelzorg, vrijwillige en beroepsmatige zorg. De leden zetten zich met goed opgeleide en compassievolle vrijwilligers in voor palliatieve terminale zorg waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naasten centraal staan. Jaarlijks staan de vrijwilligers zo’n 13.000 cliënten bij. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van een waardig levenseinde op de plek van voorkeur.

Over PZNL

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen
om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg met het doel versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een coöperatieve samenwerkingsorganisatie en een werkorganisatie. PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.