Telefonische consultaties palliatieve zorg: trends sinds 2004
Nieuws28 september 2022
Nieuws

Telefonische consultaties palliatieve zorg: trends sinds 2004

Nieuws 28 september 2022

Huisartsen blijken het vaakst consultvragen te stellen over palliatieve zorg. De vragen gaan het meest over farmacologische problemen (65 procent) en pijn (44 procent). In totaal zijn de telefonische consulten met artsen en/of verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg iets afgenomen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van IKNL, PZNL, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, PaTz en Thuiszorg Groot Gelre naar trends binnen de telefonische consultatie palliatieve zorg. Onderzoekers hebben gekeken naar de aantallen en onderwerpen tussen 2004 en 2019. Ze analyseerden hiervoor 83.554 telefonische consultaties over 73.833 unieke patiënten. 

Meer vragen over niet-oncologische patiënten

Vragen over niet-oncologische patiënten zijn toegenomen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de toegenomen aandacht voor niet-oncologische patiënten binnen de palliatieve zorg. De publicatie van richtlijnen voor niet-oncologische patiënten heeft mogelijk ook bijgedragen.

Trends in aantallen

De reden dat het totaal aantal telefonische consulten licht is afgenomen, is volgens onderzoekers omdat er nieuwe consultatiemogelijkheden bij zijn gekomen. In ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld palliatieve teams toegenomen en huisartsen kunnen met vragen vaak terecht in PaTz-groepen (palliatieve thuiszorg). Ook is er de afgelopen jaren meer aandacht geweest voor kennisoverdracht over palliatieve zorg aan zorgverleners. Mogelijk wordt er daardoor minder vaak gebeld naar de consultatieteams.

De vragen over patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen zijn toegenomen. Mogelijk komt dit door meer transmurale samenwerking tussen telefonische consultatieteams en palliatieve teams in de ziekenhuizen, aldus de onderzoekers. Daarnaast zijn niet alle palliatieve teams 24/7 beschikbaar voor vragen, in tegenstelling tot de telefonische consultatieteams. Het kan dus zijn dat de telefonische helpdesk een deel van de consultaties deed die anders bij het palliatief team in het ziekenhuis waren gekomen.

Consultatieteams palliatieve zorg

Regionale consultteams palliatieve zorg bestaan uit artsen en/of verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zorgverleners kunnen 24/7 vragen stellen over de zorg voor palliatieve patiënten. De consulent geeft vervolgens advies zonder de zorg over te nemen. 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar het nieuwsbericht van IKNL of naar het onderzoeksartikel op Pubmed.

Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 september 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.