Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase
Nieuws19 april 2022
Nieuws

Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase

Nieuws 19 april 2022

De palliatieve zorg-richtlijnen Angst en Depressie zijn kort geleden naar betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, en patiëntenverenigingen gestuurd. De betrokken partijen bekijken de richtlijnen kritisch en toetsen of het in de praktijk toepasbaar is. De verenigingen hebben tot 23 mei 2022 om op- en aanmerkingen terug te sturen.

Angst

Als patiënten in de laatste levensfase zitten, is het logisch dat ze zich soms angstig voelen. Angst is in het dagelijks leven een normale reactie op dreigend gevaar. Een ongeneeslijke ziekte is een dreiging die onzekerheden en ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Angst voor het komende lijden en het verlies van autonomie en waardigheid spelen vaak een rol bij patiënten en naasten. 

Veel mensen denken dat er niks aan angst in de palliatieve fase te doen is. Maar er is gelukkig wel veel aan te doen. De richtlijn Angst bevat informatie over angst in de palliatieve fase, de mogelijke oorzaken, diagnostiek, behandeling en het biedt handvatten voor hoe ermee om te gaan.

Depressie

Als iemand weet dat hij of zij niet meer beter wordt, ziet het leven er ineens heel anders uit. Dat is iets waar de patiënt en de naasten aan moeten wennen. Dat geeft vaak verdriet, angst en somberheid. Dat is heel normaal. Maar als de sombere gevoelens ernstig zijn en lang aanhouden, dan kan de patiënt een aanpassingsstoornis of een depressieve stoornis ontwikkelen. De richtlijn Depressie bevat informatie over het hele spectrum van depressie in de palliatieve fase en hoe hier als zorgprofessional mee om te gaan.

Vervolg proces herziening richtlijnen

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijnen past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijnen aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting eind 2022.

Voor vragen of meer informatie over deze richtlijn kun je rechtsboven deze pagina contact opnemen met Corinne Stoop (klik op de envelop onder haar naam). Meer over de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze, en een filmpje over hoe het proces van het ontwikkelen van richtlijnen in zijn werk gaat is hier te vinden.
 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 19 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.