Oproep: Programmasuggesties Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022
Nieuws28 april 2022
Nieuws

Oproep: Programmasuggesties Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022

Nieuws 28 april 2022

Op 13 en 14 oktober 2022 vindt het Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaats met dit jaar als thema Palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij Door educatie naar integratie. Het congres zal bestaan uit een keynote sprekers en parallel sessies. De organisatie heeft als doel de gehele breedte van de palliatieve zorg ruimte te bieden in het programma. Vanuit dat oogpunt roept de programmacommissie op om suggesties voor sessies in te sturen. Deze worden beoordeeld en de geselecteerde sessies, vormen samen met de sessies die door de programmacommissie zelf worden ingevuld, de parallelsessies.

Sessies aanmelden

Sessies kunnen tot 1 juni 2022 worden aangemeld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Voor de sessies gelden een aantal uitgangspunten:

  • De lengte van een sessie is 1,5 uur en deze moet volledig worden ingevuld met het advies om in het programma ruimte te bieden aan jong en oud.
  • Verder heeft het de voorkeur dat de sessie interdisciplinair wordt ingevuld met voldoende interactie met het publiek.
  • Alleen voorstellen in de Nederlandse taal worden geaccepteerd.
  • Het voorstel dient zo volledig mogelijk te zijn.
  • Er is geen vergoeding voor sprekers beschikbaar.

De programmacommissie zal een keuze maken uit de ingediende voorstellen. In dit kaders stimuleert de commissie voorstellen die met collega’s (buiten de eigen organisatie) gezamenlijk worden ingediend en ook met de keuze van de beoogde sprekers het afdelings- instituut-overstijgende karakter in de gaten te houden. Dit zal de kans op selectie voor plaatsing van de ingediende sessie in het programma verhogen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Het aanmelden van sessies kan via het aanmeldformulier.

Voor vragen, neem contact op met:
Evert van den Berken Palliactief
Laatst geactualiseerd: 28 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.