Nieuwe campagne palliatieve zorg
Nieuws15 november 2022
Nieuws

Nieuwe campagne palliatieve zorg

Nieuws 15 november 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.

Praten over het levenseinde

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen, onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase. De campagne moet ook zorgverleners stimuleren om het gesprek over palliatieve zorg op tijd te voeren.

Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen palliatieve zorg nodig doordat het aantal ouderen toeneemt en we langer leven. In 2021 overleden 170.000 mensen. Daarvan maakten ruim 106.000 mensen een ziektetraject door waarbij palliatieve zorg een uitkomst had kunnen bieden.

Bewustwording cruciaal

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport, benadrukt het belang van de nieuwe campagne: 'Mensen die goede palliatieve zorg krijgen, zijn vaak minder somber en angstig, hoeven minder vaak plotseling naar het ziekenhuis en ervaren een betere kwaliteit van leven in de laatste fase van hun leven. Daarom willen we met de campagne mensen die niet meer beter worden en hun naasten aanmoedigen om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Het liefst zo snel mogelijk na het krijgen van de diagnose. Want als palliatieve zorg op tijd wordt ingezet, kan het een positief effect hebben op het leven van mensen die niet meer beter worden én de mensen om hen heen.'

Landelijke campagne

In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn hoe palliatieve zorg hen helpt. Voor de verspreiding worden onder meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. Ook komen er flyers voor huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Met de campagne komt VWS tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de laatste levensfase bespreekbaar te maken.

Rol van PZNL

De campagne is bedacht en uitgevoerd door het ministerie van VWS. PZNL is actief betrokken bij het ontwerp van de campagne. Overpalliatievezorg is de landingspagina voor de campagne. Ook zijn er via PZNL patiënten betrokken die een centrale rol spelen in de campagne. De PZNL klankbordgroep van patiënten en naasten heeft feedback gegeven op de ontwikkelde campagnemiddelen én er heeft ook een burgerpanel meegekeken. Naast PZNL hebben ook NHG, Patiëntenfederatie, Carend meegedacht en feedback gegeven.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op overpalliatievezorg.nl/kwaliteit. Aansluitend op de campagne wordt de komende jaren onder andere via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Campagne toolkit palliatieve zorg

Wil je als zorgverlener ook aandacht besteden aan de campagne? Download hier de toolkit met daarin flyers, teksten voor e-mail en social media en de ervaringsverhalen van Jolanda, Michiel en Jannie.
 

Download toolkit

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Overpalliatievezorg Overpalliatievezorg
Laatst geactualiseerd: 15 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.