Naar betere zorg voor patiënten in hospices: Sympal+
Nieuws6 december 2022
Nieuws

Naar betere zorg voor patiënten in hospices: Sympal+

Nieuws 6 december 2022

Kunnen we gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices bij elkaar brengen? En hoe kunnen we daarvan leren om de palliatieve zorg voor de patiënt te verbeteren? Binnen het project Sympal+ gingen zes hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) dit vraagstuk met elkaar aan.

De pilotstudie

In de pilotstudie keek men eerst of het mogelijk was om gegevens te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna werd bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en terug te geven. Ook onderzocht Sympal+ hoe gegevens het beste gedeeld konden worden onder deelnemende zorgverleners en managers.

De hospices werkten samen met het Experticecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZ-U), Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg werden de resultaten van de pilot gepresenteerd.

Welke informatie werd verzameld?

Er werd informatie over patiëntkenmerken, onderliggend ziektebeeld, ligduur en symptoomlast teruggekoppeld. Deze gegevens leveren waardevolle informatie op voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Inzicht in de ernst, de aard en het verloop van de symptoomlast en de aandacht voor de waarden, wensen en behoeften patiënten zijn hierbij belangrijke aspecten. Ook werd inzichtelijk gemaakt of gegevens al wel of niet aanwezig waren in het dossier.

Hoe werd de informatie teruggekoppeld?

Via dashboards kregen hospices kregen de informatie teruggekoppeld. De dashboards rapporteerden de verzamelde patiëntgegevens geanonimiseerd op instellingsniveau en over de deelnemende hospices heen. Daardoor konden gegevens met elkaar vergeleken worden.

Beeld: voorbeeld van deel van het dasboard met daarop de gemiddelde symptoomlast (uitgedrukt is een score op een schaal van 0-10) per mogelijke lichamelijke en psychische klacht die met behulp van het USD4D is gemeten

Wat leverde het op?

De ontwikkelde dashboards leidden tot meer bewustwording over belangrijke zorgaspecten binnen de hospices. De verkregen inzichten bevestigden vaak de onderbuikgevoelens van zorgverleners. Daardoor werd het makkelijker om binnen het hospice het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan. Ook gaf het inzicht in gegevens die juist niet worden geregistreerd. En de betrokken zorgverleners zagen meer het belang van registratie in.

Hoe nu verder?

Alle deelnemende hospices die gebruikmaken van hetzelfde elektronische cliëntendossier (Madenco eZorg), waren enthousiast over de pilot en willen graag deelnemen in een vervolgtraject. Daarin bekijkt men of hospices die andere ECD’s gebruiken ook kunnen aansluiten. Om meer hospices deel te laten nemen is verder onderzoek nodig naar het automatisch updaten van de verzamelde gegevens. En hoe zorgen we dat de vernieuwde inzichten daadwerkelijk de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase verbetert? Ook dat komt aan de orde in het vervolgtraject.

Deelnemende hospices

De hospices van de AHzN die deelnamen aan het project waren:

  • Hospice de Hoeksche Waard, Zuid-Beijerland
  • Hospice Dome, Amersfoort
  • Hospice Kajan, Hilversum
  • Hospice Kuria, Amsterdam
  • Hospice de Regenboog, Nunspeet
  • Willem Holtrop hospice, Ermelo

 

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.