Met inzichten uit bestaande data palliatieve zorg verbeteren
Nieuws20 januari 2022
Nieuws

Met inzichten uit bestaande data palliatieve zorg verbeteren

Nieuws 20 januari 2022

Met geanonimiseerde data uit het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) de palliatieve zorg verbeteren. Het kan volgens het Maasstad Ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zij werkten samen in een pilot om de zorg van patiënten in de laatste levensfase te ontregelen, zonder extra registratielast voor de zorgverleners. Zo is er meer aandacht voor de patiënt en wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd. 

Proactieve zorgplanning

Om goede en passende medische zorg te geven, is het belangrijk op tijd te weten wat iemand wel of juist niet wil. Door behandelwensen en -grenzen samen te bespreken en vast te leggen kan hierop gelet worden. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. Dit noemen we proactieve zorgplanning, of advance care planning. 

Proactief Zorgplan in EPD

IKNL analyseerde voor het Maasstad Ziekenhuis hoe vaak een Proactief Zorgplan (PZP) is aangemaakt in de EPD’s en op welke afdelingen dat gebeurde. Ook keek IKNL naar hoeveel dagen voorafgaand aan het overlijden van patiënten dat gebeurde, en welke vragen daarbij al dan niet ingevuld waren. Verder werd onderzocht hoeveel mensen met een ingevuld PZP nog polikliniek-afspraken in het ziekenhuis hadden, hoeveel dagen ze op de afdelingen opgenomen werden en hoeveel mensen met een ingevuld PZP nog op de Spoedeisende Hulp of de IC terecht kwamen.

Zorgpad Stervensfase

Ook de registratie van items uit het Zorgpad Stervensfase werd bekeken. Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel om goede kwaliteit van zorg te leveren in de laatste dagen van iemands leven. IKNL haalde inzichten naar boven over hoe vaak, op welke afdelingen en wanneer het Zorgpad Stervensfase is opgestart en ingevuld, ten opzichte van de totale sterfte in het ziekenhuis. Binnen het Zorgpad Stervensfase keek IKNL verder naar hoe vaak specifieke vragen zijn ingevuld.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis doet vergelijkbare analyses, als onderdeel van de wetenschappelijke onderzoekslijn over ’zorg in de laatste levensjaren’. 

Kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren

Het Maasstad Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen zo extra inzichten in de zorg die verleend wordt, zonder dat het de zorgprofessionals meer registratielast oplevert. De data staan immers al in het systeem. Binnen het ziekenhuis worden nu gesprekken gevoerd en beleidsbeslissingen genomen, om de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren. Denk aan:

  • Welke vragen in het PZP worden bijvoorbeeld nooit ingevuld en hoe komt dat dan, wat is daarin belangrijk? 
  • Helpt het PZP om onnodige opnames te voorkomen? 
  • En hoe komt het dat bij een bepaalde groep mensen het Zorgpad Stervensfase niet is ingevuld? 
  • Of waarom op de ene afdeling meer dan op de andere?

Lokaal en regionaal 

Het Maasstad Ziekenhuis focust nu vooral op lokaal gebruik. Het Jeroen Bosch ziekenhuis werkte met IKNL samen om inzichten over de palliatieve zorg op regionaal niveau te kunnen delen. Dit helpt in de ontwikkeling, en het gebruik van proactieve zorgplanning op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn daarbij voorlopers in het stimuleren van het gebruik van het PZP en het belang van het tijdig aangaan van het gesprek over de zorg met mensen die niet meer kunnen genezen. IKNL deelt de scripts om de data te analyseren met het ziekenhuis, zodat zij zelf een dashboard kunnen inzetten en de betrokkenen laten zien wat er gebeurt.

Voor vragen, neem contact op met:
Patrick Lubbers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 januari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.