Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers
Nieuws17 juni 2022
Nieuws

Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

Nieuws 17 juni 2022

Er zijn in 2021 ruim 12.000 mensen in de laatste fase van hun leven ondersteund door vrijwilligers van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland). Dit is een stijging van vijf procent ten opzichte van 2020. In 2021 werden cliënten thuis gemiddeld dertig dagen ondersteund, in een hospice 22 dagen en elders, bijvoorbeeld in zorginstellingen, 25 dagen. Gezamenlijk hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2021. In deze rapportage is informatie opgenomen van de lidorganisaties van VPTZ Nederland op het gebied van cliënten, vrijwilligers en coördinatoren. In juli volgt een update van het rapport met informatie over de financiën.

VPTZ Nederland is de koepel voor organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven.

Eerdere inzet vrijwilliger

Uiteindelijk wordt van alle aangemelde cliënten dertig procent niet ondersteund door een vrijwilliger, omdat deze mensen overlijden voordat de ondersteuning start. ‘VPTZ Nederland streeft er dan ook naar dat zorgverleners eerder verwijzen naar een VPTZ-vrijwilliger. Het is belangrijk dat de mogelijkheid van ondersteuning door vrijwilligers al in een vroeg stadium als optie in beeld is, zodat de inzet op het juiste moment kan beginnen’, aldus Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland. Omdat in hospices niet altijd tijdig een bed beschikbaar is, kunnen mensen daar niet altijd ondersteund worden.

Werven nieuwe vrijwilligers

Er zijn iets meer vrijwilligers actief geworden in de palliatieve terminale zorg. Ongeveer 12.500 opgeleide VPTZ-vrijwilligers waren verbonden aan een VPTZ-lidorganisatie in 2021. ‘We zijn heel blij dat ondanks corona het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor mensen in hun laatste levensfase blijft stijgen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van een waardig levenseinde op de plek van voorkeur’, zegt Carla Aalderink. Het aandeel organisaties dat een tekort aan vrijwilligers heeft is – mede door corona – dit in 2021 voor het eerst gestegen: van 17 procent naar 32 procent. VPTZ Nederland houdt deze ontwikkeling in het oog en werkt er aan dat de lidorganisaties in de toekomst over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken.

Meer informatie

De Registratierapportage van VPTZ Nederland is te lezen op Palliaweb.

Ga voor meer informatie over vrijwilligers in de palliatieve terminale thuiszorg naar de website van VPTZ Nederland.

Laatst geactualiseerd: 17 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.