Gesignaleerd in de media #28
Nieuws23 juni 2022
Nieuws

Gesignaleerd in de media #28

Nieuws 23 juni 2022

‘Psychiatrische patiënten hebben ­vaker palliatieve zorg nodig dan hulpverleners denken’

NewScientist publiceert een artikel over palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten. Deze patiëntengroep krijgt minder goede levenseindebegeleiding dan de algemene bevolking. Ggz-hulpverleners zijn vaak minder goed vertrouwd met palliatieve zorg, en in de reguliere zorg is minder kennis over psychiatrische aandoeningen. Hospices zijn bijvoorbeeld terughoudend met het opnemen van psychiatrische patiënten. InHolland ontwikkelde samen met het Amsterdam UMC en NIVEL een toolkit om ggz-hulpverleners te helpen vertrouwd te raken met palliatieve zorg.

Op Palliaweb verscheen eerder deze maand dit interview met Radboud Marijnissen, ouderenpsychiater en hoofdredacteur van het Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase.

‘Palliatieve moslimpatiënt heeft eigen informatiebehoefte’

Geestelijk verzorger Mustafa Bulut vertelt in dit interview over de cultuurverschillen bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten. Hij geeft onder andere tips over taalgebruik in het slechtnieuwsgesprek. Bekijk ook de richtlijn Interculturele zorg rond het levenseinde bij moslimpatiënten op de website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). In deze richtlijn staan tips over communicatie in het slechtnieuwsgesprek, bij gesprekken over pijnbestrijding en het gesprek over palliatieve sedatie (bron: Dutch Health Hub).

Kanker is nog altijd geen chronische ziekte, dat maakt het gesprek over de dood des te belangrijker

De Volkskrant publiceert een artikel over praten over de dood. In het artikel komt Tineke Smilde, oncoloog, aan het woord: ‘Dat mensen bang zijn voor de dood is begrijpelijk, toch moeten we het erover hebben.’ Het artikel zit achter een betaalmuur.

Podcast voor medisch specialisten over praten over de dood

In de podcast Praten over de dood gaat kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in gesprek met een aantal artsen over hoe je als arts het gesprek over de dood aangaat met patiënten en naasten. Wanneer is het juiste moment? En is het inderdaad dokters eigen om vooral te focussen op genezing?
Deze aflevering is onderdeel van de podcastserie ‘Stem van de dokter’ die op de website van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) staat.

LUMC-masterstudenten bedenken out-of-the-box oplossingen voor implementatie palliatieve zorg in geneeskundeopleidingen

De LUMC MasterMinds Challenge toont aan dat het betrekken van masterstudenten nieuwe inzichten en ideeën oplevert voor het prominenter aan bod laten komen van palliatieve zorg in het geneeskundeonderwijs. Welke goede ideeën de studenten hadden, komt op de website van O²PZ te staan en zullen wij publiceren in de ‘Gesignaleerd in de media’.

Meer over de MasterMinds Challenge lees je op de website van het LUMC.

Alzheimer Nederland start campagne om informatiekloof te dichten

In Nederland krijgen ieder uur vijf mensen dementie. Deze mensen en hun naasten hebben na de diagnose veel vragen over de gevolgen van dementie op het dagelijks leven, het vinden van de juiste ondersteuning en het levenseinde. Daarom start Alzheimer Nederland een campagne waarin de meestgestelde vragen rondom de diagnose dementie centraal staan (bron: Skipr). Geïnteresseerden kunnen een kosteloos informatiepakket aanvragen met onder meer de brochures Diagnose dementie? En nu?, Leven met dementie en Regelen bij dementie.

32.000 jongvolwassenen leven met of na kanker: zij verdienen meer aandacht

Jaarlijks krijgen bijna 4.000 jongvolwassenen (18 t/m 39 jaar) de diagnose kanker. Zij worden AYA’s (adolescents and young adults) genoemd. Ook in de laatste levensfase van AYA’s kan nog veel verbeterd worden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.  ‘Vaak neigen artsen en patiënten ernaar lang door te gaan met behandelen in de laatste levensfase van de AYA’s’, vertelt prof. dr. Winette van der Graaf, voorzitter dan het AYA Zorgnetwerk. Ze benoemt het belang van het gesprek over de balans van wel of niet behandelen en de inzet van goede symptoombestrijding. Lees verder in dit nieuwsbericht van IKNL.

Animatievideo’s over proactieve zorgplanning en het individueel zorgplan binnen de kinderpalliatieve zorg

Vanuit het werkveld was behoefte aan laagdrempelige informatievoorziening over proactieve zorgplanning (advance care planning) binnen de kinderpalliatieve zorg. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ontwikkelde daarom een animatiefilm over Proactieve zorgplanning.

Ook is een animatiefilm gemaakt over het Individueel Zorgplan. Zo’n zorgplan gaat over de zorg en behandeling en de kwaliteit van leven en sterven van een ernstig ziek kind.

Euthanasie, word ik te makkelijk?

‘Ik hou me vanaf 2015 meer intensief bezig met de vraag of euthanasie bij mensen met een psychische aandoening toelaatbaar is. Aanvankelijk was mijn antwoord een schoorvoetend ja, maar in de loop der jaren ben ik opgeschoven tot een pleitbezorger. Twee dingen hebben daarin meegespeeld. Gesprekken met mensen met een doodswens en het besef dat je je niet alleen moet afvragen of je het mag doen, maar óók of je het mag laten.’ Lees meer in deze blog van Menno Oosterhoff in Medisch Contact.

Subsidie voor onderzoek naar rol van kunst in palliatieve fase

Het consortium Art-Based Learning in Palliative Care (ART-PC) ontvangt een subsidie van €700.000 om onderzoek te doen naar de rol van kunsteducatie in de palliatieve zorg. Het consortium hoopt concreet aan te tonen dat er een positief effect uitgaat van kunst in de palliatieve fase. Dat zou de relatie en samenwerking tussen artsen, therapeuten en verpleegkundigen enerzijds en musea en kunstenaars anderzijds moeten intensiveren. Lees het hele bericht op de website van Skipr of ga naar het bericht op de website van Artez.

Nieuw op Palliaweb en Overpalliatievezorg

Lees de ervaringsverhalen van Nina:

Vernieuwde pagina ‘over PZNL’: PZNL (palliaweb.nl)

 

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 23 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.